Poslovanje s klijentima

Naša obaveza prema Vama, našim klijentima

LIDER želi biti vodeća institucija u sektoru koja obezbjeđuje najviše standarde kvaliteta usluge koju pruža klijentima. Da bi bili sigurni, da ovo postižemo, dajemo obećanje o kvalitetu usluga koje pružamo. Obećanja se odnose na zadovoljavanje potreba i očekivanja naših klijenata i pružanje usluge kojom se ponosimo.

LIDER Vas cijeni i poštuje kao klijenta. Dajemo Vam slijedeća obećanja:

 • Pružaćemo usluge na ljubazan i profesionalan način
 • Osiguraćemo Vam kvalitetne finansijske i savjetodavne usluge
 • Redovno ćemo Vas informisati o novim proizvodima, procedurama i politikama
 • Poštovaćemo Vas i Vaše pravo na izbor usluga koje želite
 • Postavljamo visoke standarde koji se poštuju i redovno revidiraju
 • Mjerićemo Vaše zadovoljstvo uslugama kroz anketiranje, telefonske pozive i redovne analize mišljenja klijenata
 • Obavještavat ćemo Vas o našim standardima i ostvarenim performansama
 • Pozorno ćemo razmotriti Vaše zahtjeve i prigovore, i odgovoriti Vam u roku od 7 dana
 • Garantujemo povjerljivost Vaših ličnih podataka

Naše osoblje će:

 • Uvijek predstaviti sebe i LIDER, i nositi iskaznicu sa imenom, tako da klijenti znaju sa kim razgovaraju
 • Pružiti jasne informacije o našim kreditnim proizvodima i načinima njihovog korištenja, slušati i nastojati pomoći
 • Odgovarati na sve zahtjeve ljubazno, efikasno, brzo i profesionalno
 • Tretirati sve klijente jednako, iskreno i s poštovanjem
 • U komunikaciji sa klijentima biti iskreno i transparentno, i poštovati klijentov izbor
 • Koristiti prikupljene informacije u skladu sa zakonom i principima odgovornog poslovanja

Naši uredi će:

 • Biti pristupačni
 • Imati istaknuto radno vrijeme i broj mobilnog telefona Kreditnog službenika za slučaj da se u tom momentu nalazi na terenu

Kako Vi možete pomoći nama:

 • Molimo Vas da se sa našim osobljem ophodite ljubazno i s poštovanjem
 • Molimo Vas da obezbjedite informacije i dokumentaciju potrebne za realizaciju kredita
 • Molimo Vas da nas obavjestite o bilo kakvim promjenama Vaših podataka
 • Podijelite sa nama posebne zahtjeve i potrebe koje po Vašem mišljenju LIDER može ispuniti

Ukoliko, u bilo kojoj situaciji, niste zadovoljni sa pruženom uslugom, imate određene sugestije ili prijedloge, ili možda pohvale, molimo Vas da to bez ustezanja napišete i ubacite u za to predviđene kutije u našim uredima.

Hvala Vam što sarađujete sa LIDER-om.