Partneri

Global Communities (CHF International)

Global Communities (CHF International)

www.globalcommunities.org

Global Communities je međunarodna neprofitna organizacija koja sarađuje sa lokalnim zajednicama širom svijeta na uvođenju održivih promjena koje će poboljšati uslove života ugroženih kategorija stanovništva.

Vitas grupacija

Vitas grupacija

www.vitasgroup.com

Vitas Grupacija je holding kompanija koja okuplja mrežu mikrofinansijskih kompanija, prvenstveno na Bliskom Istoku, sa preko 20 godina iskustva u uspješnom kreditiranju mikro i malih preduzeća u regiji. Vitas je lider na tržištu Jordana, Libanona, Rumunije i Palestine, sa sestrinskom kompanijom u Iraku.

Evropska mikrofinansijska mreža – EMN

Evropska mikrofinansijska mreža – EMN

www.european-microfinance.org

Evropska mikrofinansijska mreža (EMN) je neprofitna organizacija sa sjedištem u Briselu, koja promovira mikrofinansije kao sredstvo za borbu protiv finansijske isključenosti u Evropi putem samozapošljavanja i osnivanja mikro preduzeća.

AMFI – Udruženje mikrofinansijskih institucija BiH

AMFI – Udruženje mikrofinansijskih institucija BiH

www.amfi.ba

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH radi na afirmaciji i zaštiti principa mikrokreditiranja, jačanju insitucionalnih kapaciteta članica i unapređenju i razvoju pravnog ambijenta za djelovanje mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini.

MFC (Micro Finance Center)

MFC (Micro Finance Center)

www.mfc.org.pl

Mikrofinansijski Centar je regionalni mikrofinansijski resursni centar i mreža koja okuplja 111 organizacija (uključujući 77 mikrofinansijskih institucija) iz 36 država Evrope, Centralne Azije i šire, koje odgovorno pružaju usluge mikrokreditiranja za preko 1.000.000 klijenata sa niskim primanjima.

CoopEst Belgium

CoopEst Belgium

www.coopest.eu

CoopEst je profesionalan, inovativan i posvećen dugoročni finansijski partner koji podržava ekonomski i društveni razvoj kroz obezbjeđenje dugoročnih finansijskih sredstava socijalno orjentisanim finansijskim institucijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Kavkazu.

responsibility Investments AG

responsibility Investments AG

www.responsability.com

responsAbility Investments AG je upravitelj razvojnim investicijama i nudi profesionalna investiciona rješenja privatnim, institucionalnim i javnim investitorima. Rješenja se odnose na finansiranje zaduženja i kapitala institucijama u novim i ekonomijama u razvoju.

REZ – Razvojna ekonomska zajednica

REZ – Razvojna ekonomska zajednica

www.rez.ba

REZ je Regionalna razvojna agencija koja djeluje u regiji Centralna BiH s ciljem transformacije regije Centralna BiH u modernu europsku regiju. Jedan je od najvažnijih sudionika regionalnog razvoja koji se temelji na principima procesa integracije Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

Američka Trgovačka Komora u BiH (AmCham)

Američka Trgovačka Komora u BiH (AmCham)

www.amcham.ba

Američka Trgovačka Komora u BiH  (AmCham) je nezavisna, nevladina organizacija koja promoviše ekonomske mogućnosti i poslovne interese.

ASA Banka

ASA Banka

www.asabanka.ba

ASA BANKA SARAJEVO domaća je banka nastala pripajanjem Moja Banka DD Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci DD Zenica. Pripada jakom poslovnom sistemu i opredijeljena je podršci razvoja privrede i kompletnog bh. društva.

ADDIKO Bank Sarajevo

ADDIKO Bank Sarajevo

www.addiko-fbih.ba

Addiko Bank d.d. je članica Addiko grupacije čije središte se nalazi u Beču u Austriji. Addiko posluje kroz više od 250 poslovnica te pruža finansijske usluge za više od 1,2 miliona klijenata.

Partneri

Farmer.ba

www.farmer.ba

Farmer.ba je prvi servis u Bosni i Hercegovini koji omogućava detaljan uvid i pregled proizvođača domaće uzgojene hrane i na jedan inovativan način promovira poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Nakon godinu dana postojanja i velikog broja posjetitelja web stranice kao i upita za kupovinu i prodaju domaćih proizvoda, Farmer.ba kreirao je jedinstven web portal u BiH u sklopu kojeg možete direktno naručiti domaće BiH proizvode na svoju kućnu adresu.

Partneri

Obrtnička komora Kantona Sarajevo

www.okks.ba

Obrtnička Komora Kantona Sarajevo osnovana je 2005. godine, sa glavnim zadacima unaprijeđenja obrta kroz edukacije i osposobljavanje za potrebe obrtništva, zastupanja interesa obrtnika – članova pred tijelima Kantonalne vlasti i opštinskih uprava i promoviranje obrtništva u zemlji i inostranstvu.

Partneri

Obrtnička komora ZDK

www.obkomzdk.ba

Obrtnička Komora ZDK osnovana je 2005. godine, sa glavnim zadacima unaprijeđenja obrta kroz edukacije i osposobljavanje za potrebe obrtništva, zastupanja interesa obrtnika – članova pred tijelima Kantonalne vlasti i opštinskih uprava i promoviranje obrtništva u zemlji i inostranstvu.

Obrtnička komora Tuzlanskog Kantona

Obrtnička komora Tuzlanskog Kantona

www.oktk.ba

Obrtnička Komora Tuzlanskog Kantona osnovana je 2005. godine, sa glavnim zadacima unaprijeđenja obrta kroz edukacije i osposobljavanje za potrebe obrtništva, zastupanja interesa obrtnika – članova pred tijelima Kantonalne vlasti i opštinskih uprava i promoviranje obrtništva u zemlji i inostranstvu.

Title

Partneri

Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog Kantona

https://obkom-hnz.ba/

Obrtnička Komora Hercegovačko-neretvanskog Kantona osnovana je 2005. godine, sa glavnim zadacima unaprijeđenja obrta kroz edukacije i osposobljavanje za potrebe obrtništva, zastupanja interesa obrtnika – članova pred tijelima Kantonalne vlasti i opštinskih uprava i promoviranje obrtništva u zemlji i inostranstvu.