Partneri

Vitas Rumunija

www.vitasromania.ro

Vitas Rumunija djeluje kao nebankarska finansijska institucija (Express Finance) usmjerena na pružanje odlične usluge i široke palete kreditnih proizvoda za mikropoduzetnike, te mala i srednja preduzeća (MSME). Vitas Rumunija svoje napore usmjerava na mala i srednja preduzeća jer smatraju da mala, lokalna preduzeća značajno doprinose zapošljavanju, te stoga imaju važnu ulogu u oporavku privrede zemlje nakon finansijske krize 2009. Ulaskom u Vitas Grupaciju, Express Finance je u mogućnosti da iskoristi nove fondove za značajno povećavanje broja lokalnih poduzetnika i domaćinstava koje opslužuje, dosežući i do 15 Rumunskih regija, čime ispunjava svoju misiju, doprinosi rastu lokalne ekonomije, pružajući odgovarajuće, pouzdane finansijske usluge do populacije koja ima otežan pristup finansijskim uslugama.


Vitas Jordan

www.vitasjordan.com

MEMCC (Mikrokreditna kompanija Bliskog Istoka) je osnovana u januaru 2003 kako bi osigurala kredite za mikro, mala i srednja preduzeća, te porodice sa niskim prihodima za poboljšanje uslova stanovanja. MEMCC je trenutno u sklopu GC grupacije (Global Communities) najprofitabilnija razvojno finansijska institucija, i jedna je od najvećih mikrofinansijskih institucija u Jordanu. Nastala je 1998 godine, u sklopu projekta SJACP finansiranom od stane USAID-a, da bi s vremenom kako se širila evoluirala u Kreditni program za Jordan (JACP). Nudeći raznolik izbor kreditnih proizvoda, MEMCC dopire do velikog broja klijenata i opslužuje promjenjive potrebe na tržištu. MEMCC je član Mikrofinansijske Asocijacije u Jordanu i Sanabel Mikrofinansijske mreže Arapskih zemalja, i smatra se vodećom organizacijom kreditnog sektora u južnom Jordanu.


Vitas grupacija

www.vitasgroup.com

Vitas Grupacija je holding kompanija koju je kreirala Global Communities (nekadašnji CHF International) kao dugoročno sredstvo za provođenje GC-ove misije u finansiranju mikro, malog i srednjeg biznisa. Vitas Grupacija je zasnovana na vjerovanju da će, uspostavljanjem partnerstva sa investitorima sličnog opredjeljenja, Global Communities biti u mnogo snažnijoj poziciji da ispuni svoju dugogodišnju misiju pružanja fer financijskih usluga populaciji koja nema pristup ovakvim uslugama širom svijeta. Radeći zajedno sa pouzdanim komercijalnim partnerima, nadamo se značajnom širenju dosega naših razvojnih finansijskih usluga, a time i ispunjenju naše vizije pružanja pomoći hiljadama ljudi da postanu punopravni društveni i ekonomski učesnici u njihovim zajednicama.

Oduvijek je bio naš cilj zadovoljiti “finansijske potrebe” naših klijenata, ali još važnije, pomoći im da ostvare svoj puni potencijal, i učine naše zajednice snažnijim. Iz navedenog razloga, Global Communities je kreirao komercijalnu holding kompaniju – Vitas Grupaciju – da bi poboljšao dugogodišnje efekte na porodice, biznis i zajednice pružanjem finansijskih usluga.

Vizija
Svi ljudi sa željom i kapacitetom za poboljšanje uslova življenja bi trebali imati pristup finansijskim uslugama koje im trebaju u realizaciji njihovog potencijala i preuzimanja punopravne društvene i ekonomske uloge u njihovim zajednicama.

Misija
Obezbjediti finansijske proizvode i usluge u skladu sa potrebama naših klijenata i poticati dugoročni razvoj pojedinaca, njihovog biznisa, porodica i zajednica u kojim žive.
Vitas objedinjava aktivu GC-ovih lokalno registrovanih mikrofinansijskih kompanija u jednu grupaciju, koja GC-u omogućava bolji pristup finansijskim izvorima finansiranja uključujući i investicije putem plasmana kapitala, kao i potporu u vidu tehničke pomoći. Ovi izvori omogućuju unaprijeđenje i širenje postojećih operacija i traženje novih područja gdje možemo kreirati stvarnu i dugotrajnu promjenu.


Global Communities (CHF International)

www.globalcommunities.org

LIDER je ponosni član velike porodice Global Communities (ex CHF International), koji je ujedno i LIDER-ov osnivač. Članice porodice GC djeluju na području 25 država na četiri kontinenta. A sve je počelo daleke 1952, kada je Global Communities osnovan kao neprofitna korporacija za podršku porodicama niskih i srednjih primanja u ruralnim i urbanim područjima Amerike, s ciljem poboljšanja ekonomskog statusa i kvaliteta života izgradnjom stambenih jedinica. Od nastanka pa do danas GC je sponzorirao izgradnju preko 60,000 stambenih jedinica u 35 država širom SAD. Od 1962, na poziv Agencije za međunarodni razvoj (USAID), Global Communities počinje raditi i primjenjivati svoja iskustva na međunarodnom nivou, kroz prvi projekat mikrofinansija u oblasti poboljšanja uslova stanovanja u Centralnoj Americi.

Od 1960-tih, GC se sve više fokusira na međunarodne probleme u oblasti razvoja zajednice. Program postaje obimniji i pored mikrofinansiranja ukuljučuje i oblast podrške u područjima prirodnih nepogoda, upravljanje zaštitom okoliša, sanacije infrastrukture, ekonomskog razvoja, razvoj građanskog društva, i pomoć u post-ratnim područjima. Svi GC-ovi projekti nude odgovarajuća društvena, ekološka i ekonomska riješenja za lokalnu zajednicu kojim će se osigurati njihov budući razvoj.

Global Communities djeluje u preko 25 država širom svijeta, promovirajući demokratske principe u efikasnom građenju, jačanju i promoviranju promjena u lokalnim institucijama i zajednicama, te donošenju odluka koje priznaju i podržavaju najugroženije kategorije stanovništva. Bilo da implementira projekat rekonstrukcije škole, puteva i vodovoda ili osniva samostalnu finansijsku instituciju koja će obezbjeđivati kredite populaciji sa niskim prihodima za započinjanje poslovnih aktivnosti ili poboljšanje uslova stanovanja, Global Communities nastavlja graditi stabilan, pravedniji svijet, zajednicu po zajednicu.

Posljednjih 20 godina, Global Communities djeluje i kao vodeći pružalac finansijskih usluga u zemljama u razvoju i tranzicijskim zemljama širom svijeta. Global Communities trenutno implementira 11 kreditnih operacija u 9 država na području Južne Amerike, Bliskog Istoka, Afrike I Evrope. Od decembra 2009, GC upravlja kreditnim portfolijem većim od 100 milliona dolara širom svijeta. Kreditni portfolio se udvostručio u posljednje tri godine. Kroz aktivnosti kreditiranja mikro, malog i srednjeg biznisa, Global Communities nastoji reflektirati mnogo šire i sveobuhvatnije ciljeve razvoja zajednice. Obezbjeđujući pristup finansijskim uslugama populaciji koja nema pristup bankama, GC pomaže u kreiranju radnih mjesta, poboljšava životni standard klijenata, i donosi privatni kapital u mikrofinansijsko tržište – na raspolaganje siromašnim.

Jedinstveni pristup finansijama, koji ima Global Communities, predstavlja raznolikost metodologija kreditiranja i institucionalnih modela koji funkcionišu u različitim okruženjima s ciljem da finansijske usluge učine dostupnim onim koji imaju ograničen ili nikakav pristup finansijskom tržištu. Krediti se kreću od 1000 USD do 250,000 USD u zavisnosti od tržišta. Programi Global Communities u oblasti razvojnih finansija se odvijaju na četiri kontinenta i to u Bosni i Hercegovini i Rumuniji (Evropa), Kolumbiji (Južna Amerika), Gani i Liberiji (Afrika), Iraku, Jordanu, Libanu i Gazi (Azija).


REZ – Razvojna ekonomska zajednica

www.rez.ba

REZ, Regionalna razvojna agencija koja djeluje u regiji Centralna BiH unutar Bosne i Hercegovine je dugogodišnji LIDER-ov partner. Osnovana je u maju/svibnju 2004. godine. Platforma za osnivanje Agencije je partnerstvo vladinih i nevladinih institucija. Osnivači su 15 općina, 2 kantona, 15 poslovnih udruženja, 1 međunarodna organizacija i 1 mikrokreditna organizacija MKF “LIDER”. U geografskom smislu, REZ Agencija pokriva 10,34% teritorija BiH na kojemu živi oko 600.000 stanovnika.

Slogan REZ Agencije glasi “ka REZultatima”, čiji smisao primjenjuje u svim aspektima svog djelovanja. Konačan cilj REZ Agencije je transformacija regije Centralna BiH u modernu europsku regiju, kao što to riječi vizije jasno naglašavaju.

Uz svoje osnivače i partnere, REZ Agencija je postala jedan od najvažnijih sudionika regionalnog razvoja koji se temelji na principima procesa integracije Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.


AMFI – Udruženje mikrofinansijskih institucija BiH

www.amfi.ba

MKF “LIDER” je ponosni član i partner Udruženja mikrofinansijskih institucija Bosne i Hercegovine (AMFI) koje je u januaru 2000. godine osnovano od strane nekoliko organizacija, a danas broji 12 članica, mikrokreditnih organizacija koje na ovom polju pokrivaju više od 98% tržišta u zemlji. Prve dvije godine Udruženje je djelovalo kao Projekat, da bi se donošenjem Zakona o udruženjima i fondacijama 2003. godine registrovalo kao Udruženje mikrofinansijskih organizacija u BiH.

Jedna od ključnih aktivnosti Udruženja mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI) je lobiranje. Aktivnosti lobiranja uglavnom su usmjerene na vladu, donatore i komercijalne aktere i to tim redom. AMFI vrši lobiranje na državnom nivou i nivou lokalne vlade, kao i na nivou mikrokreditnih organizacija (MKO) i klijenata. Ostale aktivnosti uključuju organiziranje susreta sa učešćem uticajniih osoba koje kreiraju politike, radionica za članove na kojima bi se pripremali i razgovarali o bitnim pitanjima, te radionice za političare u svrhu informiranja, promocije i lobiranja. S ciljem stvaranja pretpostavki za implementiranje standarda rada, Udruženje mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI) prikuplja podatke o svojim članovima koji će pomoći pri uspostavljanju standarda rada/učinka za mikrokreditni sektor.

AMFI kvartalno izdaje bilten koji će sadržavati informacije o dostignućima mreže i predstojećim događajima. AMFI planira nastaviti jačanje i dalju afirmaciju mikrofinansijskog sektora u BiH, kroz aktivnosti koje podrazumijevaju, između ostalog, saradnju sa predstavnicima vlasti, na državnom i lokalnom nivou, kao i na nivou mikrofinansijskih organizacija i klijenata. Također će jačati saradnju sa organizacijama istog ili sličnog opredjeljenja u zemlji i svijetu.


Mix market

www.mixmarket.org

MIX Market je vodeći izvor objektivnih, kvalitetnih i relevantnih podataka i analiza iz oblasti mikrofinansija.

Posvećeni su jačanju finansijskog uključivanja i promovisanju transparentnosti mikrofinansijskog sektora. MIX pruža informacije o preformansama mikrofinansijskih institucija (MFIs), investitorima, mrežama i uslugama posvećenih opsluživanju finansijskog sektora za potrebe klijenata sa niskim prihodima. MIX Market (www.mixmarket.org) omogućava brz pristup informacijama o finansijskom i društvenom učinku koje uključuju oko 2.000 mikrofinansijskih institucija širom svijeta. Njihove publikacije, MicroBanking Bulletin i MIX Microfinance World, obezbjeđuju detaljnu i blagovremenu analizu, na osnovu ažurnih podataka i istraživanja.

MIX je registrovan 2002. godine, to je neprofitna organizacija sa sjedištem u Washingtonu, i regionalnim uredima u Azerbejdžanu, Indiji, Maroku, i Peruu. Njihovi napori su ojačani kroz suradnju sa sljedećim globalnim partnerima: Bill & Melinda Gates Fondacija, KDPP, Omidyar mreža, MasterCard Fondacija, IFAD, Michael & Susan Dell Fondacija, i Citi Fondacija.


Evropska mikrofinansijska mreža – EMN

www.european-microfinance.org

Evropska mikrofinansijska mreža (European Microfinance Network) djeluje od 2003. godine na polju pružanja podrške mikro poduzetništvu i samozapošljavanju, kako kroz svoje članove, tako i kroz aktivnosti lobiranja na nivou Evropske Unije i podizanju svijesti o potrebi kreiranja Evropske legislative i pravnih okvira koji će podsticati razvoj zdravog mikrofinansijskog tržišta.

Misija EMN-a je da zastupa mikrofinansijski sektor, te omogućava razvoj kapaciteta na Evropskom nivou kroz promoviranje transparentnosti, najboljih praksi, principa dobrog upravljanja među organizacijama sa socijalnom misijom koje obezbjeđuju finansijske usluge svim onim koji imaju otežan pristup finansijskim sredstvima.

EMN želi vidjeti društvo u kojem svi finansijski i socijalno isključeni ljudi imaju pristup finansijskim i dodatnim uslugama, što će ih osnažiti da započnu nove poslove, konsoliduju postojeći biznis i da finansiraju lične potrebe kojim će poboljšati uslove života.

Glavne aktivnosti EMN-a su fokusirane na zastupanje na Evropskom nivou kroz građenje jakih veza sa institucijama EU, lobiranje kod donosioca odluka, regulatora i investitora na donošenju politika povoljnih po razvoj sektora i građenje kapaciteta kroz jačanje institucionalnog integriteta članova kao što su rast, održivost, dobro upravljanje, kvalitet, istraživanja i transparentnosti, posebno kod  mikrofinansijskih institucija s ciljem jačanja utjecaja mikrofinansija u Evropi.