O nama

MKF LIDER već 20 godina obezbjeđuje dugoročan pristup finansijskim sredstvima i besplatnim nefinansijskim uslugama poduzetnicima i stanovništvu na teritoriju Federacije BiH.Mikrokreditna fondacija LIDER osnovana je u februaru 2002. godine.

LIDER je danas zrela i stabilna mikrokreditna fondacija sa preko 7.700 klijenata i kreditnim portfolijem u iznosu od cca 26 miliona KM.

Trenutno djeluje na području 48 općina u 5 Kantona u Federaciji BiH

 1. Zeničko-dobojski Kanton
 2. Sarajevski Kanton
 3. Srednjobosanski Kanton
 4. Tuzlanski Kanton
 5. Hercegovačko-Neretvanski Kanton

MKF LIDER podržava mikro poduzetnike  i stanovništvo sa niskim prihodima, putem finansijskih i besplatnih nefinansijskih usluga kreiranih po mjeri svakog klijenta.

Mrežom koja se sastoji od 7 Poslovnica i 15 terenskih ureda, raspoređenih u ključnim općinama, LIDER uspjeva na najbolji mogući način geografski pokriti područje djelovanja.

MKF LIDER broji 80 uposlenih, od toga je 37 Savjetnika za klijente.

Vrijednosti MKF LIDER

 • TRANSPARENTNOST – MKF Lider uvijek pruža klijentima potpune i tačne informacije i educira ih o uslovima finansijskih usluga koje nudi na jasan i razumljiv način. Iste principe primjenjuje prema svim ostalim interesnim skupinama.
 • FER ODNOSI – MKF LIDER ne diskriminira ni po kojem osnovu i zalaže se za jednak tretman za sve.
 • POŠTENJE – MKF Lider se u potpunosti zalaže za apsolutni integritet i visoke etičke standarde u svim svojim poslovnim aktivnostima.
 • POVJERENJE – Povjerenje je temelj našeg poslovanja i nikad neće biti dovedeno u pitanje.
 • PROFESIONALIZAM – MKF Lider u svim segmentima poslovanja slijedi najbolje prakse, načela i zakone.
 • TIMSKI RAD – Dobra komunikacija, koordinacija i zajedničko djelovanje u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva.
 • POŠTOVANJE – Odnosimo se iskreno i sa uvažavanjem prema svim interesnim skupinama .

Naš cilj

“Mikro-krediti se koriste kao podsticaj za poboljšanje ekonomskih i stambenih uslova multietničkog stanovništva u lokalnim zajednicama. Na ovaj način, unošenjem potrebnog kapitala u lokalnu ekonomiju podstičemo ekonomski razvoj, stvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta te poboljšanje stambenih uvjeta.”Mikro “LIDER” je osnovan od strane CHF International u februaru 2002.god. kako bi se omogućilo implementiranje kreditne komponente MEDI projekta, finansiranog od strane USAID-a i Sida-e.

Mikro “LIDER” obezbjeđuje kredite na širem području BiH.

Misija

Osigurati dugoročni pristup uslugama mikrofinansiranja ciljnim klijentima na društveno odgovoran način sa ciljem poboljšanja njihovog životnog standarda.

Vizija

LIDER smatra da svi ljudi sa željom i sposobnostima da poboljšaju svoj životni standard treba da imaju pristup finansijskim i ne-finansijskim uslugama koje su im potrebne, a LIDER će ih podržati da ostvare svoj potencijal i postanu punopravni učesnici društveno – ekonomskog  života u svojim zajednicama.

Donatorske organizacije

Mikro “LIDER” započinje kreditne aktivnosti 2002. godine fondovima Američke Agencije za Međunarodni Razvoj (USAID) u iznosu od 1,500.000 $, te Švedske Agencije za Međunarodni Razvoj (Sida) u iznosu od 500.000 $ kroz projekat MEDI kojim su pokriveni i operativni troškovi u periodu septembar 2002 – septembar 2004.

Dio operativnih troškova u periodu novembar 2003 – novembar 2006 u ukupnom iznosu od 288.463 € se finansira projektom REDI od strane Švedske Agencije za Međunarodni Razvoj (Sida). Kreditni fond Mikro «LIDER»-a se dalje uvečava za 1.500.000 € kroz projekat LIDER finansiran od strane Švedske Agencije za Međunarodni Razvoj (Sida) koji je uspješno okončan.