Čime hraniti krave u zimskom razdoblju?

Čime hraniti krave u zimskom razdoblju?

U kojoj mjeri proizvođač mlijeka može osigurati kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, od toga će ovisiti i uspjeh proizvodnje. Ako se goveda, a posebice visokomliječne krave hrane neodgovarajućom hranom, mogu se načiniti greške koje za posljedicu imaju manju proizvodnju mlijeka po grlu nego kod...

Tajna autohtonog livanjskog sira

Tajna autohtonog livanjskog sira

Porodica Burkić iz Livna otkriva nam tajnu autohtonog livanjskog sira Nasljeđuju od očeva, ostavljaju sinovima Porodica Burkić iz Malog Gubera kod Livna već decenijama proizvodi autohtoni livanjski sir, koji nastaje od mješavinе ovčijeg i kravljeg mlijeka. Generacijama, s koljena na koljeno, prenošen je recept po kojem i...

Pripremanje zemljišta za podizanje višegodišnjih nasada

Pripremanje zemljišta za podizanje višegodišnjih nasada

Propusti se teško mogu ispraviti ili nadoknaditi Autor: Munib Prošić, dipl. ing. agr. Ako razmišljate o podizanju višegodišnjih nasada, koji traže velika financijska ulaganja, onda radite tako da od svog rada dobijete najveće moguće prihode. Posavjetujte se sa agronomima i koristite sve moguće izvore informacija, literaturu i internet. Nastojte...