Samo pravilno orezan voćnjak može jamčiti uspješnu i rentabilnu proizvodnju jabuke

Samo pravilno orezan voćnjak može jamčiti uspješnu i rentabilnu proizvodnju jabuke

Globalnim zatopljenjem i klimatskim promjenama, jabuka kasnije ulazi u period mirovanja, sve teže sakuplja sumu inaktivnih temperatura potrebnu za pravilan razvoj osnove cvjetnih organa, dok sumu pozitivnih temperatura nakuplja sve ranije. Svaka proizvodna godina započinje rezidbom. Samo pravilno orezan voćnjak, s redovitom obnovom rodnog drveta može garantirati uspješnu...

Koja gnojiva koristiti u voćnjaku nakon berbe?

Koja gnojiva koristiti u voćnjaku nakon berbe?

  Nakon završetka berbe koštičavog, bobičastog i jezgričavog voća preporučuje se folijarna gnojidba nasada gnojivima s visokom količinom mikroelemenata (Fe, Mg, Mn, Zn, B, Cu, Mo) koje će biljke preko lista usvojiti i spremiti u trajne organe (korijen). Primjena mikroelemenata osigurava jači start sljedeće vegetacije bolju cvatnju ...