Meni

Volontiranje je cool pod motom «pomoći drugima znači olakšati život svima»

Featured V5

U prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu 05.12.2013. godine sa početkom u 14 sati, simbolično na Međunarodni dan volonterizma, održana je „Galerija volonterizma“ – završna manifestacija projekta „Volontiranje je cool!“, u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

MKF „LIDER“ je drugu godinu zaredom sponzor projekta „Volontiranje je cool“. Na manifestaciji je učestvovalo preko 150 volontera koji su predstavljati svoju volontersku grupu.

Učenici – volonteri i pedagozi iz 25 osnovnih škola sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad ,Vogošća i Ilidža su u proteklim mjesecima jednom sedmično realizirali volonterske aktivnosti po vlastitom izboru. Od samog početka projekta „Volontiranje je cool!“ učestvovalo je 500 volontera koji su svojoj zajednici nesebično poklonili 17.280 volonterskih sati, pretvoreno u novčanu jedinicu 54.000 KM.

Cilj manifestacije je omogućiti volonterima da prezentuju svoj volonterski rad i angažman, razmjene iskustva koja su stekli učešćem na projektu „Volontiranje je cool!”, promovišu korisne efekte volonterizma i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad. Najbolji volonterski angažmani bili su nagrađeni vrijednim poklonima koje su obezbijedili prijatelji projekta među njima je i MKF „LIDER“.

Manifestacija je takmičarskog karaktera, sve grupe volontera su nagrađene poklonima koji će ostati trajna vrijednost u školama i predstavljati uspomenu na njihov volonterski angažman i sate koje su nesebično poklonili svojoj zajednici, dok je samo jedna volonterska grupa odnijela glavnu nagradu projekta.

Prvu nagradu za najbolji volonterski angažman projekta Volontiranje je cool! osvojili su volonteri – učenici \”OŠ Zahid Baručija\”- općina Vogošća.

MKF „LIDER“ je ponosan na sve grupe volontera, njihov volonterski angažman u lokalnoj zajednici, inovativne i kvalitetne projekte, želju za pozitivnim promjenama, koji samo potvrđuju da volonterizam itekako ima svijetlu budućnost u BiH.

MKF „LIDER“ je uvijek bio i ostao podrška pozitivnim promjenama a posebno kada ih kreiraju najmlađi.

Pročitajte još članaka