U Tešnju održan drugi sastanak “Lider” VIP Biznis kluba

UVEZIVANJEM DO USPJEŠNIJEG BIZNISA

U opuštenoj, ali i radnoj i konstruktivnoj atmosferi, u Tešnju je 18.04.2019. godine održan drugi sastanak LIDER-ovog VIP Biznis kluba sa područja Zeničko – dobojskog Kantona.

VIP Biznis klub je novi projekat Mikrokreditne fondacije “LIDER” koji okuplja uspješne poduzetnike sa puno iskustva i znanja, spremne na razmjenu ideja, usvajanje novih znanja i vještina, kao i uspostavljanje saradnje sa novim biznis partnerima. LIDER VIP Biznis klub je prečica do razvijenijeg i efikasnijeg biznisa – povezuje članove sa relevantnim mrežama, omogućava pristup znanju koje će unaprijediti njihov biznis i personalne vještine, te omogućava pristup LIDER VIP uslugama. Uz korištenje postojećih i raspoloživih resursa, a kroz kreativno osmišljene aktivnosti i projekte, VIP biznis klub će proaktivno djelovati u interesu svojih članova, i mjesto je za sve poduzetnike koji žele napraviti iskorak i svoj biznis učiniti još boljim i uspješnijim,

Obzirom da je ideja VIP biznis kluba i stalno informisanje i edukacija članova o svim novinama iz sfere biznisa, na sastanku je pokrenuta diskusija o aktuelnim temama i problemima sa kojim se poduzetnici suočavaju, a s ciljem  što bolje informisanosti članova kluba i podsticanja na proaktivno razmišljanje.

Posebnu pažnju članova privukla je diskusija vezana za dvije izuzetno aktuelne teme od višestrukog interesa za poduzetnike u BiH.

Pričalo se o nacrtu prijedloga Zakona o obrtima u FBiH, a najnovije informacije o statusu prijedloga ovog Zakona i predloženim izmjenama, te stavu obrtnika po pitanju ovog Zakona prenio je Predsjednik Obrtničke komore Zeničko – dobojskog  Kantona i istaknuti privrednik, gospodin Sejad Brka.

Svoja vrlo uspješna iskustva iz praktične primjene modernih tehnoloških rješenja u promociji, vođenju i 

unaprijeđenju vlastitog biznisa prenio je gospodin Nermin Nadarević, inicijator i osnivač prvog internet portala za prodaju domaćih proizvoda Farmer.ba.

Rezultat ovog uspješnog sastanka su nove poslovne veze među članovima Kluba, prvi koraci ka budućoj uspješnoj saradnji, ugodno druženje i dogovoreni planovi za nove zajedničke projekte.

Slični radni sastanci VIP Biznis kluba će se u skorijoj budućnosti održati i na ostalim područjima na kojim LIDER djeluje, a konačni rezultat će biti jaka VIP Biznis mreža sa članovima iz cijele Federacije BiH kao jedinstvena platforma za poslovno uvezivanje i razmjenu, saradnju i ambciozne zajedničke projekte.

LIDER je Mikrokreditna Fondacija koja podržava poduzetnike sa dobrom poslovnom idejom i željom da je sprovedu u djelo. Dugogodišnje iskustvo u finansiranju biznisa i poljoprivrede, brižljivo kreirane finansijske i nefinansijske usluge, i stručno osoblje na raspolaganju su svim poduzetnicima koji svoju budućnost vide u vlastitoj poslovnoj aktivnosti i samozapošljavanju. LIDER je za šesnaest godina svog postojanja poduzetnicima i poljoprivrednicima plasirao preko 18.500 kredita u iznosu od 67,5 miliona KM, na području 5 Kantona Federacije BiH.