Menu

Pomozi svom biznisu da raste

Platforma za male biznise “Pravi Lider” Vam omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga! Jedinstvena platforma za promociju malih biznisa.

Nefinansijske usluge

Naše lokacije

Posjetite nas na jednoj od Vama najbližih lokacija.

Posljednje novosti

Najčešća pitanja i odgovori

Maksimaln iznos kredita u MKF LIDER je 10.000 KM što je u skladu sa aktivnom zakonskom regulativom. Minimalan iznos kredita je 500 KM.

Minimalni rok otplate kredita u MKF LIDER je 6 mjeseci, a maksimalni 60 mjeseci. Maksimalni grejs period za poslovne i poljoprivredne djelatnosti je 24 mjeseca i uključen je u rok otplate kredita.

Klijent MKF LIDER može biti svako punoljetno fizičko lice, državljanin BiH, sa prebivalištem u BiH, ne starije od 70 godina, i sa urednom kreditnom istorijom evidentiranom u Centralnom registru kredita (CRK). Ukoliko ispunjavate navedene uslove za pristup finansijskim uslugama MKF LIDER, možete se obratiti za detaljne informacije najbližem LIDER-ovom terenskom uredu ili pozvati putem telefona.

Od dana dostavljanja kompletne potrebne dokumentacije, potrebno je 48 sati za obradu i isplatu kredita. Kod akcijske ponude MKF LIDER nastoji realizirati kredit u roku od 24 sata, što zavisi od ažurnosti klijenta u prikupljanju i dostavljanju potrebne dokumentacije.

MKF LIDER u svojoj ponudi ima kredite za biznis i poljoprivredu uz podršku u vidu besplatnih nefinansijskih usluga, naravno ukoliko se bavite nekom poslovnom aktivnošću ili poljoprivrednom proizvodnjom. Mladi poduzetnici i poljoprivrednici također mogu aplicirati za paket finansijskih i besplatnih nefinasijskih usluga za biznis i poljoprivredu posebno kreiran za pokretanje i razvoj djelatnosti. U ponudi su i krediti za stambene potrebe i poboljšanje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za ostale potrebe u domaćinstvu u ponudi su krediti za potrošnju, uz posebne akcijske višenamjenske kredite koje pripremamo za Vas tokom godine.

MKF LIDER djeluje na području 53 općine u pet Kantona Federacije BiH kroz 22 ureda na pristupačnim i atraktivnim lokacijama.