Meni

Sretan je samo onaj koji druge usrećuje

Featured V5

U prostorijama Osnovne škole \”Kovačići\” 11.06.2013. godine održana je Prva općinska galerija volonterizma koju organizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma Croa u okviru projekta \”Volontiranje je cool!\”.

MKF „LIDER“ je već drugu godinu za redom prijatelj projekta „Volontiranje je cool“ i pored toga član je i savjetodavne grupe. Na manifestaciji je učestvovalo preko 150 učesnika – volontera i pedagoga iz 24 osnovnih škola sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad i Vogošća, koji su u proteklim mjesecima jednom sedmično realizirali volonterske aktivnosti po vlastitom izboru.

Učenici su predstavili svoj volonterski rad na portfoliju, te prezentirali svoje aktivnosti koje su za svake pohvale, a aktivnosti su bazirane na pomoć svojim školskim drugarima u učenju, pomoć starijim osobama i osobama sa posebnim potrebama, humanitarne akcije, edukativne aktivnosti na temu volontarizma i ljudskih prava i prava manjina, organizovanje ekoloških ili drugih akcija koje podstiču podizanje svijesti o važnosti rješavanja problema lokalne zajednice .

Pored prezentacije poslali su jasnu poruku i promovisali korisne efekte volonterizma i time naveli svoje vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad.U drugom krugu realizacije planirano je učešće 400 volontera sa područja općina: Ilidža, Hadžići, Trnovo, Ilijaš i oni bi svoje volonterske aktivnosti realizirali u periodu septembar-decembar.

Projektom su predviđene dvije općinske galerije po završetku perioda volontiranja, na kojima će volonteri predstaviti svoje volonterske aktivnosti, kao i završna manifestacija na kojoj će se predstaviti pobjednici općinskih galerija kao i uručiti nagrade i zahvalnice svim školama učesnicama u projektu.

Pobjednici Prve općinske galerije volonterizma 2013. su:

  • Općina Centar: Osnovna škola \”Safvet-beg Bašagić\”; Osnovna škola \”Hasan Kikić\”; Osnovna škola \”Isak Samokovlija\”; Osnovna škola \”Musa Ćazim Ćatić\”
  • Općina Stari Grad: Osnovna škola \”Mula Mustafa Bašeskija\”; Osnovna škola \”Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković\”
  • Općina Novi Grad: Osnovna škola \”Behaudin Selmanović\”; \”Osnovna škola Dobroševići\”
  • Općina Novo Sarajevo: Osnovna škola \”Kovačići\”; Osnovna škola \”Grbavica II\”
  • Općina Vogošća: Osnovna škola \”Zahid Baručija\”; Osnovna škola \”Porodica ef. Ramić\”

Najbolje akcije bit će ponovo predstavljene na završnoj manifestaciji projekta 05.12.2013. simbolično na međunarodni dan volonterizma.

MKF LIDER planira i u budućem periodu podržati projekte koji imaju za cilj podizanje svijesti onih najmlađih, jer na najmlađima, svijet ostaje.

Pročitajte još članaka