Meni

MKF LIDER novi član Evropske mikrofinansijske mreže

Featured V5

MKF “LIDER” se pridružio Evropskoj mikrofinansijskoj mreži – European Microfinance Network (EMN) sa sjedištem u Briselu (www.european-microfinance.org).

EMN je zvanično registrovan u Parizu 23.05.2003 kao nevladina organizacija.

Od decembra 2012. svoje aktivnosti iz Francuske premješta u Belgiju.

EMN je posebno aktivan u pružanju podrške mikro poduzetništva i samozapošljavanja, kako kroz svoje članove, tako i kroz aktivnosti lobiranja na nivou Evropske Unije i podizanju svijesti o potrebi kreiranja Evropske legislative i pravnih okvira koji će podsticati razvoj zdravog mikrofinansijskog tržišta.

Misija EMN-a je da zastupa mikrofinansijski sektor, te omogućava razvoj kapaciteta na Evropskom nivou kroz promoviranje transparentnosti, najboljih praksi, principa dobrog upravljanja među organizacijama sa socijalnom misijom koje obezbjeđuju finansijske usluge svim onim koji imaju otežan pristup finansijskim sredstvima.

EMN želi vidjeti društvo u kojem svi finansijski i socijalno isključeni ljudi imaju pristup finansijskim i dodatnim uslugama, što će ih osnažiti da započnu nove poslove, konsoliduju postojeći biznis i da finansiraju lične potrebe kojim će poboljšati uslove života.

Glavne aktivnosti EMN-a su fokusirane na zastupanje na Evropskom nivou kroz građenje jakih veza sa institucijama EU, lobiranje kod donosioca odluka, regulatora i investitora na donošenju politika povoljnih po razvoj sektora i građenje kapaciteta kroz jačanje institucionalnog integriteta članova kao što su rast, održivost, dobro upravljanje, kvalitet, istraživanja i transparentnosti, posebno kod  mikrofinansijskih institucija s ciljem jačanja utjecaja mikrofinansija u Evropi.

Pročitajte još članaka