MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"

MKF LIDER – Ekološka akcija “Ozelenjavanje grada Mostara”

U sklopu aktivnosti obilježavanja 20 godina uspješnog poslovanja MKF LIDER provodi niz društveno odgovornih aktivnosti i projekata. Jedna od njih je i ekološka akcija “Ozelenjavanje grada Mostara” koju je MKF LIDER realizirao ispred Gradske vijećnice u Mostaru, a u suradnji s Gradskom upravom, UNDP-om i platformom Tvoj CO2.

Na Bulevaru ispred Gradske vijećnice posađeno je 100 grmova Vatrenog trna s ciljem ozelenjavanja i uljepšavanja grada, te smanjenja emisija CO2 i zaštite okoliša.

MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"                      MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"

Direktor MKF LIDER, Džavid Sejfović je tom prilikom izjavio: “MKF LIDER se pokazao kao društveno odgovorna organizacija koja između ostalog pridaje veliku pažnju projektima zaštite okoliša i promoviranju energetske učinkovitosti. Ovom akcijom smo dali doprinos ljepšem i zelenijem izgledu Grada Mostara, kao i smanjenju CO2 i njegovih štetnih učinaka po okoliš.”

MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"         MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"

 

Bojan Spasojević, viši stručni suradnik za zelene površine pri Gradu Mostaru sudjelovao je u realizaciji projekta koji će doprinijeti ljepšem izgledu okruženja Gradske vijećnice, a gradske službe se preuzeti dalju brigu oko održavanja sadnica.

MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"

Vjerujemo da će se građanima Mostara dopasti novi izgled okruženja zgrade Gradske vijećnice i radujemo se novim inicijativama u Gradu Mostaru zajedno s lokalnom vlasti.

Mikrokreditna fondacija LIDER

MKF LIDER - Ekološka akcija "Ozelenjavanje grada Mostara"