Meni

DŽAVID SEJFOVIĆ, DIREKTOR MKF LIDER: Mikrokreditiranje je ključ za lokalni razvoj i borbu protiv nezaposlenost

Mkf Lider Intervju Dzavid Sejfovic Lider

Mikrokreditna fondacija Lider je zapažena kao važna fondacija koja podržava razvoj malih poduzetnika i poljoprivrednika. Njihova predanost pružanju finansijske podrške i besplatnih nefinansijskih usluga postala je prepoznatljiva u Bosni i Hercegovini, postavljajući standarde u sektoru podrške malim biznisima.

DŽAVID SEJFOVIĆ, DIREKTOR MKF LIDER: Mikrokreditiranje je ključ za lokalni razvoj i borbu protiv nezaposlenost

MKF Lider ne samo da pruža finansijske i nefinansijske usluge klijentima, već se ističe i kao partner aktivnog razvoja lokalnih zajednica. Njihova podrška kroz razne društveno-odgovorne projekte igra važnu ulogu u unapređenju života u tim zajednicama. S tim u vezi, razgovaramo sa direktorom Lidera Džavidom Sejfovićem.

Koja su najvažnija dostignuća koja je postigla Mikrokreditna fondacija Lider tokom protekle godine?

Pa definitivno to je činjenica da smo uprkos svim izazovima kojim ova godina definitivno nije oskudijevala, ipak uspjeli ostvariti naše planove, kako operativne tako i finansijske. Pored toga, u dobroj mjeri smo unaprijedili paletu i kvalitet besplatnih nefinansijskih usluga koje pružamo našim klijentima što je specifično ne samo u BiH već i u široj regiji, i na šta smo posebno ponosni.
Ovo naglašavam iz razloga što je upravo ovaj odgovoran pristup Fondacije tokom ove godine, u smislu pružanja adekvatnih i blagovremenih mjera i besplatnih ne-finansijskih usluga za naše klijente koji su najteže pogođeni inflacijom, upravo jedan od glavnih razloga odličnih rezultata u ovoj godini. Naši klijenti su prepoznali u nama pouzdanog partnera koji će biti uz njih kako u dobrim tako i u lošim vremenima, a ujedno smo privukli veliki broj novih klijenata koji su nas prepoznali kao instituciju koja nudi puno više od kredita.

Koje su inovacije ili unapređenja implementirana u uslugama Lidera tokom 2023. godine kako biste bolje odgovorili na potrebe klijenata?

Tokom 2023. smo prvenstveno gledali kako da na najbolji način odgovorimo na potrebe naših klijenata koji su s obzirom da pripadaju najugroženijoj kategoriji stanovništva, i najviše pogođeni rastom inflacije. S tim ciljem smo tokom cijele godine imali ponude adekvatnih akcijskih proizvoda po dosta povoljnijim uslovima, a u skladu sa potrebama naših klijenata u ovim teškim vremenima. Pored toga, radili smo i na daljem razvoju i širenju baze korisnika platforme Pravi Lider. To je jedinstvena biznis platforma preko koje su mali privrednici dobili jedinstvenu poslovnu online platformu koja je za njih besplatna i koja će im omogućiti da besplatno oglašavaju svoje proizvode i usluge, dobiju pristup edukacijama i stručnim savjetima iz oblasti biznisa i poljoprivrede, oglase svoju potražnju za partnerstvom ili investitorom, zatim da pročitaju sve aktualne javne pozive i važne informacije vezano za njihov biznis itd., ali i da jednostavno i potpuno besplatno kreiraju mini-web stranicu za svoju firmu. I ono što je najvažnije, ova platforma je otvorena i potpuno besplatna ne samo za naše klijente, već i za sve druge male privrednike i poljoprivredne proizvođače iz cijele BiH.

08

Koja su najvažnija dostignuća koja je postigla Mikrokreditna fondacija Lider tokom protekle godine?

Kako ocjenjujete utjecaj mikrokredita na lokalnu zajednicu tokom ove godine?

Sve mikrokreditne organizacije, kako u zemlji tako i u svijetu, imaju u svojim misijama utkanu obavezu aktivnog djelovanja po pitanju razvoja i jačanja lokalnih zajednica u kojima svi mi zajedno sa našim klijentima živimo i radimo. To se ne ogleda samo u smislu pružanja osnovnih finansijskih usluga u obliku mikrokredita klijentima koji nemaju pristup komercijalnim bankama, već i aktivno djelovanje kroz podršku u radu organizacija koje se bave razvojem aktivizma i obrazovanja kod djece i mladih, sponzorisanje naših klijenata u učestvovanju na sajmovima a koje oni sami ne bi mogli priuštiti, itd., ali i aktivnosti same Fondacije i njenih uposlenika u akcijama pošumljavanja, dobrovoljnog davanja krvi, itd. Ponosni smo na dugogodišnje partnerstvo na projektu Ekonomske olimpijade, takmičenju učenika srednje škole iz oblasti ekonomije, a osobito na činjenicu da smo ove godine podržali i omogućili odlazak naših finalista na međunarodno takmičenje u Bratislavi gdje su mladi ekonomisti postigli zavidne rezultate. U novembru mjesecu omogućili smo učešće naših klijenata na Sajmu privrede održanom u Sarajevu, gdje su imali priliku prezentirati svoje proizvode široj publici, upoznati se sa potencijalnim partnerima i ostvariti važne kontakte. Zaštita okoline i naših šuma nam je također jedan od prioriteta, zato smo organizirali zajedničku akciju pošumljavanja na području Breze, gdje su naši uposlenici i najmlađi članovi njihovih porodica u saradnji sa Šumarstvom ZDK posadili 500 sadnica bijelog bora. Ovo su samo neke od naših aktivnosti u zajednici, a u narednoj godini planiran je niz sličnih projekata kojim će LIDER doprinijeti razvoju lokalne zajednice i zaštiti naših prirodnih bogatstava.

Koje su bile najveće prepreke ili izazovi s kojima se Lider suočavao u 2023. godini?

Definitivno najveći izazov je bila globalna i lokalna makroekonomska kriza uslijed nastavka sukoba u Ukrajini i velikog rasta cijena. Kako bi održali finansijsku stabilnost morali smo se više posvetiti kontroli naših operativnih troškova, jer za razliku od banaka i nekih drugih poslovnih subjekata nismo željeli da taj teret krize, koja je i nas pogodila, prebacimo na naše klijente u vidu poskupljenja naših usluga.

Redovno pružate dodatnu podršku svojim klijentima u vidu edukacije ili savjetovanja za upravljanje poslom.

Besplatne usluge u vidu edukacija i stručnog savjetovanja čine sastavni dio našeg koncepta pružanja dodatnih usluga našim klijentima i koje su namijenjene daljem jačanju i razvoju njihovih poslovnih aktivnosti. Platforma Pravi lider ima važnu ulogu savjetnika, kako u pokretanju i unaprijeđenju biznisa, tako i u razvoju poljoprivredne aktivnosti. Edukativne rubrike Podrška biznisu i Agro kutak nude vrijedne edukativne sadržaje vezane za biznis, online edukacije iz različitih oblasti, kao i stručne autorske tekstove iz oblasti agronomije i veterine. Svi posjetioci platforme mogu postaviti pitanje i dobiti stručan odgovor našeg agronoma putem interaktivne rubrike Pitaj agronoma. Edukacija i savjetovanje se odvijaju i na terenu jer naši klijenti imaju stalnu podršku u vidu savjetovanja i uvezivanja iz oblasti biznisa od strane Savjetnika za klijente, ali i posjete agronoma na terenu s ciljem rješavanja problema sa kojim se poljoprivredni proizvođači suočavaju.

03 1920x1259
Već od početka godine krećemo sa ponudom posebnih kredita po povoljnim uslovima za mlade poduzetnice i poduzetnike u biznisu i poljoprivredi

Kako vidite budućnost mikrokreditiranja?

Postoji ogroman i neiskorišten potencijal u mikrokreditnom sektoru da na neki način bude partner i državi u rješavanju možda jednog od gorućih problema za naše društvo, a to je povećavanje zaposlenosti kroz samozapošljavanja. Te samim tim i na ostanak mladih ljudi i njihovih porodica u našoj zemlji, što trenutno predstavlja ogroman problem sa kojim se naša vlast skoro pa nikako ne bavi. U ovom segmentu, mikrokreditni sektor ima ogromno i uspješno iskustvo kroz finansiranje velikog broja startupa od kojih su neki već izrasli u jake i respektabilne kompanije i uposlile veliki broj radnika-. Mikrokreditni sektor posjeduje svo potrebno znanje, resurse, i tehnologiju da samostalno ili u partnerstvu sa državom dodatno doprinese smanjenju nezaposlenosti, otvaranju novih biznisa i radnih mjesta, kao i smanjivanju odliva kvalitetne i obrazovane radne snage u druge zemlje jer u BiH nemaju finansijsku podršku da otpočnu vlastiti biznis. Ovim mladim ljudima koji pored posjedovanja poduzetničkog duha imaju i hrabrost da se upuste u otpočinjanje vlastitog biznisa, mikrokreditni sektor može pružiti i dodatne benefite u smislu nefinansijskih usluga koje su namijenjene daljem jačanju njihovih poduzetničkih vještina kako bi uspješno razvili svoje ideje u uspješne biznise. Sektoru je za navedeno, prije svega potrebna podrška države kroz unaprjeđenje postojeće zakonske regulative koja ga koči u daljem razvoju i uspješnoj realizaciji svoje misije. Nažalost, teško je pričati o bilo kakvoj perspektivi mikrokreditnog sektora ukoliko ne dođe do značajnog unaprjeđenja i haramonizacije zakonskog okvira koji će prije svega omogućiti mikrokreditnim fondacijama iz FBiH da se transformišu u mikrokreditna društva i otvoriti vrata širenju usluga koje MKO mogu ponuditi svojim klijentima. Ono što mi kao sektor samo želimo je da nam nova zakonska regulativa omogući, a ne ograniči ili umanji perspektivu i dalji razvoj sektora, jer to može imati dalekosežnije negativne posljedice ne samo na sektor nego i na naše klijente, a samim tim i na naše društvo i državu.

Koji su planovi za 2024. godinu?

S obzirom da se očekuje da će i naredne godine biti prisutna značajna inflacija i poprilično negativno makroekonomsko okruženje, naš plan je da nastavimo sa umjerenim rastom u smislu operativnih i finansijskih rezultata, ali da se u još većoj mjeri nego ove godine posvetimo unaprjeđenju finansijskih i nefinansijskih usluga koje nudimo našim klijentima, kao i daljem razvoju platforme Pravi Lider. Već od početka godine krećemo sa ponudom posebnih kredita po povoljnim uslovima za mlade poduzetnice i poduzetnike u biznisu i poljoprivredi, koji dolaze zajedno sa paketom specifičnih nefinansijskih usluga kreiranih prema njihovim potrebama Krenuli smo i i sa novom ponudom kredita za unaprjeđenje energetske efikasnosti stambenih jedinica koji također dolaze pod dosta povoljnim uslovima, a klijentima osiguravaju uštede energije i isplativost ulaganja.
Također, radi pružanja bolje i kvalitetnije usluge našim klijentima, u narednoj godini planiramo otvaranje po još jednog dodatnog ureda u Mostaru i Tuzli kako bi bili još bliže našim klijentima u tim gradovima gdje zaista imamo veliku potražnju za našim finansijskim i nefinansijskim uslugama.

Izvor: Infodan.ba

Pročitajte još članaka