Meni

Lider postao član mreže globalnog sporazuma u BiH

Featured V5

LIDER je 05.12.2012. godine postao član Mreže Globalnog Sporazuma u Bosni i Hercegovini. MGS u BiH, koja trenutno broji 82 članice, okuplja vodeće kompanije kao i mala i srednja preduzeća, koja su se opredijelila da svoju komparativnu prednost na tržištu grade ne samo količinom profita koji ostvaruju, nego i brigom o svojim uposlenicima, životnoj sredini kao i zajednici u kojoj posluju, te organizacije civilnog društva.

Globalni sporazum na svjetskom nivou trenutno ima 9.950 članica, od čega 6.800 kompanija iz više od 130 zemalja. Globalni sporazum Ujedinjenih nacija (UN GC) je najmasovnije dobrovoljno udruženje kompanija posvećenih usaglašavanju svojih poslovnih aktivnosti sa deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne okoline i borbe protiv korupcije.

UN GC predstavlja inicijativu Ujedinjenih nacija čija su dva osnovna cilja: integrisanje deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja u djelatnosti kompanija širom svijeta; i sprovođenje zajedničkih akcija kojima se podržavaju ciljevi Ujedinjenih nacija, a prije svega Milenijumski ciljevi razvoja.

Ulogu sekretarijata Mreže Globalnog sporazuma u BiH vrši Centar za promociju civilnog društva. Sa članicama organizovanim u preko 90 lokalnih mreža širom svijeta (preko 6.500 kompanija i 2.900 članova koji dolaze iz drugih sektora), Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Mreža Globalnog sporazuma UN u BiH (MGS) su u novembru 2012. godine predstavili Direktorij dobrih praksi društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini (Direktorij) koji sadrži 40 studija slučaja iz poslovnog sektora i 12 studija slučaja iz nevlading sektora. LIDER je također prezentiran u okviru ovog Direktorija.

Pročitajte još članaka