LIDER nastavlja saradnju sa Udruženjem “Leptir” iz Bugojna

LIDER nastavlja saradnju sa Udruženjem “Leptir” iz Bugojna

Naime, Udruženje “Leptir” djeluje na području Bugojna i SBK već punih 11 godina.

Udruženje je osnovano s ciljem poboljšanja položaja djece i omladine sa posebnim potrebama.

Trenutno ima 140 korisnika, od čega je 96 njih mlađe od 18 godina.

U okviru Udruženja djeluje dnevni centar i centar za savjetovanje djece i roditelja.

Članovi su uključeni u brojne aktivnosti, između ostalog to su edukativne radionice “Mala škola”, radno okupaciona terapiju, kreativne radionice, muzičke i plesne radionice, sportske aktivnosti i radionice osnaživanja psihoterapijom.

U sklopu aktivnosti radno okupacione terapije provode se projekti hortikulture (uzgoj povrća u plasteniku, uređenje dvorišta Udruženja) i kuhinje za korisnike dnevnog centra.

Korisnici obavljaju sve aktivnosti u okviru ovih projekata: nabavka materijala, priprema, aktivnosti čišćenja itd.

LIDER i u ovoj godini nastavlja sa pružanjem podrške Udruženju “Leptir”, koje ima za cilj afirmisati sposobnosti korisnika i osigurati ravnopravan položaj u društvu, život dostojan čovjeka i moguću osobnu sreću pod sloganom ,,Ne pored drugih, već zajedno.”