Meni

Koji su simptomi i kako suzbiti pjegavost lista jagode

1 11

Jagoda spada u red visoko osjetljivih kultura prema prouzrokovačima biljnih bolesti i štetnih insekata. U slučaju njihovog neblagovremenog ili neadekvatnog suzbijanja neizbježan je nastanak velike ekonomske štete, ali i ugrožavanje opstanka zasada. Zato su za uspješnu proizvodnju jagoda neophodne hemijske mjere zaštite.

Pjegavost lista jagode

Pjegavost lišća jagode je veoma rasprostranjena bolest u svim regionima gajenja jagode, a štete su u vidu smanjenja prinosa, slabijeg kvaliteta plodova i slabijeg razvoja živića. Ovu bolest prouzrokuje patogen Mycosphaerella fragariae.

Simptomi

Na lišću se javljaju karakteristične sitne pjege tamnopurpurne boje okruglog do nepravilnog oblika. Postepeno se spajaju i dobijaju bjeličastu boju sa crveno-ljubičastim oreolom. Pjege na donjoj strani lista su slabije kolorisane.

Suzbijanje

Infekcija se sprječava preventivnim fungicidnim tretmanima, prije pojave prvih pjega. Preporučuje se korištenje preparata AKORD u količini 0,75 l/ha ili MANKOGAL 80 u količini 2 kg/ha ili PROMESA u količini 0,75 l/ha. Preporučuje se i izvođenje tretmana već pomenutim fungicidima, nakon berbe, a u cilju zaštite stolona i živića, kao i mladog lišća na bokoru tokom drugog dijela vegetacije.

Izvor: www.agromedia.rs

Pročitajte još članaka