Meni

Koja gnojiva koristiti u voćnjaku nakon berbe?

Jumpstory Download20201005 130035

Nakon završetka berbe koštičavog, bobičastog i jezgričavog voća preporučuje se folijarna gnojidba nasada gnojivima s visokom količinom mikroelemenata (Fe, Mg, Mn, Zn, B, Cu, Mo) koje će biljke preko lista usvojiti i spremiti u trajne organe (korijen).

Jumpstory Download20201005 130035

Primjena mikroelemenata osigurava

 • jači start sljedeće vegetacije
 • bolju cvatnju
 • veći prinos

Preporuka primjene

 • folijarno preko lista te kroz sistem fertirigacije (“kap po kap”).

Folijarna gnojiva za jesensku gnojidbu voćaka

Oligomix

 • Oligomix je smjesa mikroelemenata s magnezijem i željezom, koja se primjenjuje da bi se osnažila metabolička aktivnost u fazama rasta i cvjetanja.
 • Spriječava i liječi atrofiju pupova, patuljavost, kloroze, nekroze lišća i cvjetanja.
 • Oligomix se primjenjuje kada se pojave prvi simptomi nedostatka ponavljajući tretmane do njihovog nestanka. Također, primjene od početka biljnog rasta su korisne kad se koriste za osiguravanje prehrambenih elemenata.
 • Primjenjuje se u toku vegetacije tokom 3 razvojna ciklusa.
 • Kelatni mikroelementi čine Oligomix posebno prikladnim za folijarnu aplikaciju.
 • Koristi se na list i tlo uz visoku apsorpciju i biološku učinkovitost.

Tropicel

 • Tropicel je suho topivo gnojivo idealan za primjenu u voćarstvu u jesen. Također, može se koristiti i u vinogradarstvu i ukrasnom bilju. Osim mikroelemenata cinka, bora i molibdena sadrži i L-aminokseline i organske ekstrakte. Pogodan je folijarnu primjenu i sistem “kap po kap”.
 • Mikroelementi cink, bor i molibden neophodni su za rast biljaka jer povećavaju aktivnost biljnog metabolizma i smanjuju osjetljivost na bolesti i nepovoljne klimatske uslove. Imaju važnu ulogu u proizvodnji klorofila, fotosintezi, cvatnji, stvaranju plodova i dozrijevanju.
 • Nedostatak cinka, bora i molibdena uzrokuje metaboličku neravnotežu sa ozbiljnim posljedicama na razvoj biljaka i cjelokupnu proizvodnju.
 • Može se miješati s folijarnim gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja.
 • Poboljšava zametanje, razvoj i obojenost plodova.

Kelatex B

 • Kelatex B je vodotopivo gnojivo sa visokom koncentracijom Bora (17%B + alfa aminkiseline 3% i organski ekstrakti 2%).
 • Dobiven je iz borne kiseline i natrij-tetraborata, posebno napravljen da spriječi pomanjkanje bora i liječi od njegovog nedostatka. Osim visoke koncentracije bora, sadrži i L-aminokiseline i organske ekstrakte, što omogućuje lako usvajanje i premještanje bora unutar biljke.
 • Uravnotežena koncentracija bora potiče vegetativni rast i ćelijsku diobu, pomažući u sintezi nukleinskih kiselina i hlorofila, te u proizvodnji i transportu šećera. Bor je neophodan element u procesu oprašivanja i oplodnje, jer potiče formiranje peludne cjevčice a uključen je i u translokaciju kalcija i biljnih hormona.
 • Visoka koncetracija L-aminokiselina i organskih ekstrakta poboljšava lako usvajanje i premještanje bora unutar biljke, te omogućava brzo prevladavanje stresa uzrokovanog neuravnoteženom ishranom.

Kelatex Zn

 • Kelatex Zn je formulacija koja sadrži Zn (25%Zn i 3,2% suho topivi proizvod).
 • Kelatex Zn je suh topiv proizvod, razvijen kao formulacija koja je jednostavna za primjenu i kompatibilna sa većinom gnojiva i folijarnih sredstava za prskanje.
 • Visoka koncentracija cinka omogućava aktivno sudjelovanje u mnogobrojnim metaboličkim procesima, koji su važni za pravilan rast i funkcioniranje biljaka. Cink je sastavni dio mnogih enzima i značajan je u sintezi hormona rasta (Auksin) i u razvoju reporoduktivnih organa, a sudjeluje i u oplodnji.
 • Kelatex Zn stimulira rast biljaka i pozitivno utječe na sadržaj auksina u biljci i pospješuje stvaranje škroba zahvaljujući visokoj koncetraciji cinka. Primjenom Kelatex Zn biljci pomažemo brzi povratak u optimalne uslove razvoja.
 • Kelatex Zn treba se koristiti preventivno, ali se može koristiti i po pojavi simptoma nedostatka cinka. Može se primjenjivati folijarno ili preko sistema za navodnjavanje “kap po kap”.

Izvor: Agroklub

Pročitajte još članaka