Kampanja “Mudro pozajmljujte” počinje danas!

Kampanja “Mudro pozajmljujte” počinje danas!

Kampanja “Mudro pozajmljujte” počinje danas!Tokom narednih 30 dana, 24 finansijske institucije na području 16 država u Europi i Centralnoj Aziji će širom regije prenijeti poruke treće po redu MFC-ove kampanje “Mudro pozajmljujte”. Tokom ove međunarodne kampanje, partneri će educirati stotine hiljada aktivnih i potencijalnih mikrofinansijskih klijenata o tome kako da donesu sigurnu i odgovornu odluku o visini zaduživanja. Lista ovogodišnjih učesnika kampanje: Agro&Social Fund (Albania), NOA Sh.a. (Albania), Farm Credit (Armenia),  Ucora (Armenia),  AMFA (Azerbaijan), EKI (Bosnia and Herzegovina), Lider (Bosnia and Herzegovina), MiBospo (Bosnia and Herzegovina), Partner (Bosnia and Herzegovina), Sunrise (Bosnia and Herzegovina), SIS Credit (Bulgaria), USTOI (Bulgaria), Crystal (Georgia),  KEPA (Greece),  AFK(Kosovo),  Horizonti (Macedonia),  Microinvest (Moldova),  Monte Credit (Montenegro), The Polish Union of Loan Funds (Poland), Vitas (Romania),  AgroInvest (Serbia), Opportunity Bank (Serbia), Imon (Tajikistan), Hope (Ukraine),

Kako ćemo to uraditi?

Kreditno osoblje u partnerskim institucijama će raditi direktno sa klijentima i prenijeti im ključne poruke, kako bi im pomogli da razumiju pojam odgovornog pozajamljivanja. Osoblje će putem letaka, brošura i postera pružiti klijentima na terenu odgovore na pet ključnih pitanja:

  • Kako ću utvrditi koliki iznos duga mogu priuštiti?
  • Da li znam koliko ću platiti?
  • Da li u potpunosti razumijem ugovor?
  • Šta trebam uraditi ukoliko nisam zadovoljan svojom finansijskom institucijom?
  • Kako mogu kontrolisati svoj nivo zaduženosti?

Partneri će također objaviti kratke filmove i organizirati niz radionica i drugih posebnih događaja tako obilježavajući oktobar mjesec kao mjesec mudrog pozajmljivanja. U nekim državama, partneri će također ponuditi klijentima uslugu jednostavne “Procjene finansijske stabilnosti” da bi im pomogli da ocijene u kojoj mjeri dobro upravljaju budžetom domaćinstva i troškovima.

Šta MFC-ovi partneri kažu o kampanji?

“Kao odgovorna finansijska institucija, FINCA integralno pristupa zadovoljenju potreba svojih klijenata, istovremeno štiteći ih od različitih finansijskih rizika,uključujući rizik prezaduženosti. Misija kampanje “Mudro pozajmljujte”se savršeno uklapa u naše politike zaštite klijenata.”
–Hrachya Tokhmakhyan (Izvršni direktor, FINCA Armenija)

“Kampanja “Mudro pozajmljujte” promovira ideju odgovornog kreditiranja i jača svjesnost klijenata o potrebi kvalitetnoj upravljanja finansijama. Pomoći ljudima da razumiju svoju finansijsku situaciju prije nego uzmu kredit je ključno, obzirom da to vodi odgovornom i mudroom donošenju odluke koja donosi pozitivne rezultate i jača povjerenje klijenta.”
–Neoklis Stamkos (Projekt menadžer, KEPA Grčka)

Želite saznati više?

Posjetite naš website (www.lider.ba – edukacija) i pratite nas na facebooku.