Meni

Domaći GMO proizvodi na tržištu BiH

Gmo 1

Nakon laboratorijskih testiranja Centar za životnu sredinu iz Banjaluke objavio rezultate.

Iako je hrana koja potiče od GMO prema zakonima u BiH zabranjenja za ljudsku upotrebu dokazali smo da je stanje na tržištu, nažalost, drugačije, ali to potrošači sami ne mogu da otkriju jer ovi proizvodi nisu obilježeni, istakao je Bjelić.

Gmo 351x185

Centar za životnu sredinu je u prethodnom periodu poslao na laboratorijsko testiranje na GMO markere pet nasumično odabranih prehrambenih proizvoda čije je porijeklo iz BiH, a prisutni su na našem tržištu. Po dobijanju rezultata analize ustanovljeno je da kukuruzna krupica L050 proizvođača “Briž” Brčko pozitivna na P-35S, T-NOS i pat markere, što ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži GMO (genetski modifikovane organizme) koji se mogu detektovati u ovim elementima, saopšteno je iz Centra.

Zahtjev za inspekcijski nadzor kompanije “Briž” upućen je Federalnom poljoprivrednom inspektoratu, Poljoprivrednoj inspekciji Brčko Distrikta te Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji RS-a. Nadležna inspekcija Brčko Distrikta obavila je nadzor nad kompanijom te je utvrđeno da je za proizvodnju GMO pozitivne kukuruzne krupice korištena sirovina nabavljena od  firme iz Bijeljine. Kukuruzna krupica L050 je u trenutku inspekcijskog nadzora već bila potpuno distribuisana na tržište te je nadležna inspekcija poslala na analizu proizvod iz drugog lota (L052) za čiju proizvodnju je takođe korištena sirovina nabavljena od iste firme iz Bijeljine. Rezultati analize su pokazali da se ponovo radi o GMO pozitivnom proizvodu.

Građani izloženi rizicima

Kompaniji “Briž” je naloženo da povuče sa tržišta proizvede iz navedene serije, a odgovorno lice kompanije je izjavilo da svojevoljno povlači sa tržišta još tri lota za čiju je proizvodnju korištena već navedena sirovina. “Građani BiH zaslužuju da znaju šta se nalazi na policama sa kojih kupuju, a što sada nije slučaj. Iako je hrana koja potiče od GMO prema zakonima u BiH zabranjenja za ljudsku upotrebu, dokazali smo da je stanje na tržištu, nažalost, drugačije, ali to potrošači sami ne mogu da otkriju, jer ovi proizvodi nisu obilježeni.

Šteta će biti veća ukoliko se utvrdi da je kukuruz proizveden u BiH.

Gmo Corn

“Šteta će biti daleko veća ukoliko se utvrdi da je sporna sirovina, odnosno kukuruz, proizveden u BiH, a uzgoj GMO sorti je takođe zabranjen u oba entiteta i Brčko Distriktu, izjavio je Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu. Zabrane upotrebe GMO podrazumijeva da je zabranjeno svako uvođenje genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu, njihovo pakovanje, stavljanje u promet i tranzit. Prisustvo ovog GMO pozitivnog proizvoda nam pokazuje da su ove zabrane prekršene. Ovaj slučaj nam takođe ukazuje na činjenicu da nadležne institucije i granična policija ne mogu adekvatno da zaštite prava građana ali i životnu sredinu, te da su građani direktno izloženi svim potencijalnim rizicima koje donosi konzumiranje GMO proizvoda”, ističu u Centru.

Neophodne kontrole!

Nakon što je potvrda stigla iz inspekcije Brčko Distrikta, Centar za životnu sredinu se sa ovim informacijama obratio inspektoratu RS-a da izvrši kontrolu porijekla sirovine kod firme iz Bijeljine kako bi se utvrdilo kako je došlo do njenog stavljanja na tržište BiH. Poručuju da su ovakve kontrole očigledno neophodne i da institucije treba da nađu način kako da ih rade redovno za one proizvode za koje se utvrdi visok stepen rizika, kao što sada možemo da kažemo za kukuruz.

U narednom periodu Centar za životnu sredinu će na deset lokacija u BiH izvršiti brzo testiranje vode na prisustvo glifosata, totalnog herbicida koji se najčešće koristi kod uzgoja GMO sorti, a koji je Svjetska zdravstvena organizacija deklarisala kao “vjerovatno karcinogen za ljude”. Aktivnosti se provode uz podršku Gekko i Grassroots fondacija iz Njemačke.

Izvor: cerd.ba/agro-planeta/

Pročitajte još članaka