AMFI BiH upriličio druženje za partnere i saradnike koji su pomogli uspješnu realizaciju Konferencije „Uloga i značaj mikrofinansiranja“

AMFI BiH upriličio druženje za partnere i saradnike koji su pomogli uspješnu realizaciju Konferencije „Uloga i značaj mikrofinansiranja“

AMFI BiH upriličio druženje za partnere i saradnike koji su pomogli uspješnu realizaciju Konferencije „Uloga i značaj mikrofinansiranja“AMFI BiH- Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH upriličio druženje za partnere i saradnike koji su pomogli uspješnu realizaciju Konferencije „Uloga i značaj mikrofinansiranja“
Predsjednica Elma Zukić i potpredsjednik Džavid Sejfović AMFI BiH- Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH uručili su zahvalnice Međunrodnoj finansijskoj korporaciji IFC- članici Grupacije Svjetske banke, predstavnicima vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta, predstavnicima regulatora, moderatorima i učesnicima panela održanih tokom Konferencije, kao i predstavnicima članica AMFI te organizacionom timu Konferencije.