POZIV MEDIJIMA - AMFI: KONFERENCIJA “ULOGA I ZNAČAJ MIKROFINANSIRANJA”

Invitation Letter To The Media AMFI Conference: “The role and importance of micro-financing” in Sarajevo

POZIV MEDIJIMA

http://amfi.ba/amfi-konferencija-uloga-i-znacaj-mikrofinansiranja-poziv-medijima/

Poštovani,

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u Sarajevu organizira  konferenciju “Uloga i značaj mikrofinansiranja”.

Konferencija će se održati u utorak, 19. novembra/studenog 2019. godine u Sarajevu, u Hotelu Hills,  Butmirska cesta 18, sa početkom u 09:30 sati.  

Konferenciju će otvoriti Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

U radu Konferencije učestvovat će predstavnici regulatornih tijela, izvršne i zakonodavne vlasti, menadžment i zaposlenici mikrokreditnih organizacija, predstavnici nevladinog sektora, korisnici mikrokrofinansijskih usluga te predstavnici međunarodnih mreža za mikrofinansiranje.

U okviru Konferencije će biti upriličene četiri panel diskusije o mikrofinansijskom sektoru s osvrtom na regulativni okvir, poduzetničke impulse, društvene efekte i nove horizonte mikrofinansiranja.

U prilogu ovog poziva nalazi se i detaljan program Konferencije. 

Molimo da angažirate vaše ekipe da medijski prate ovaj događaj.

Hvala za saradnju i objavljene priloge.

AGENDA

09:30 – 09:55 Okupljanje i registracija
   

 

10:00 – 10:15 Uvodno obraćanje

Elma Zukić – Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI;

Denis Zvizdić – Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 
10:20 – 11:20 Panel 1- Regulatorni okviri – razvojne perspektive i upotreba novih tehnologija
Voditelj panela: Samir Bajrović – MKF SUNRISE

 

Panelisti: Grzegorz Galusek – Izvršni direktor, Microfinance Centre (MFC);

Oscar Verlinden – Advocacy Manager, European Microfinance Network (EMN);

Mirzet Ribić – Expert za mikrofinansije

Nudžejma Avdagić – direktorica Pravne službe Agencije za bankarstvo FBiH;

 

Opis: Ovaj panel ima za cilj osigurati pregled regionalnih i globalnih trendova razvoja mikrofinansiranja kroz postojeća i potencijalna regulatorna rješenja.

   
11:25 – 12:00 Panel 2 – Poduzetnički impulsi
Voditelj panela: Azra Berilo – MKF MI – BOSPO

 

Panelisti: Namir Džerzović – obrt, poljoprivredna proizvodnja;

Sabina Krivdić – poljoprivredna djelatnost;

Adema Varaga – uslužna djelatnost;

 

Opis: Predstavljanje klijenata mikrofinansijskog sektora u BiH, sa primjerima dobre prakse, formiranja i razvoja poslovnih djelatnosti.

12:05 – 12:35 Poslovno druženje & kafe pauza
 
12:40 – 13:40 Panel 3 – Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga
Voditelj panela: Braco Erceg – MKD MIKROFIN

 

Panelisti: Siniša Vukelić – Urednik, Magazin Capital,

Vladimir Rudić – Ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske,

Lejla Smajović – Ombudsman za bankarski sistem Federacije BiH

 

Opis: Predstavljanje efekata mikrofinansiranja, uticaja na razvoj poslovanja, unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, zaštitu korisnika usluga mikrokreditiranja.

 
13:45 – 14:45 Ručak
 
14:50 – 15:50 Panel 4 – Novi horizonti
Voditelj panela: Selma Jahić – MKF PARTNER

 

Panelisti: Hasan Hasić – Direktor centra digitalnog bankarstva, Raiffeisen bank dd BiH,

Mirsad Adilović – Regionalni direktor za SEE za Fintech OS,

Sanjin Avdić – Rukovoditelj sektora energija i okoliš – UNDP

 

Opis: Predstavljanje pojma digitalizacije i načina na koji može doprinijeti finansijskoj inkluziji, te kako MKO mogu doprinjeti energetskoj efikasnost.