Usluge prevoza i šlepe vozila, Tešanj

Usluge prevoza i šlepe vozila, Tešanj

Usluge prevoza i šlepe vozila, TešanjSa velikim zadovoljstvom reklamiramo našeg klijenta Jusufović Jasmina iz Tešnja, koji pruža sve usluge prevoza kao i šlepe vozila.

Jusufović Jasmin, Skendera Kulenovića 25, Tešanj, 061/292-992