Lider mikrokreditna fondacija

Sam-a svoj-a gazda/rica

Udruženja Pozitivne vrijednosti iz Sarajeva je u okviru projekta Informacije, ideje, mogućnosti izdalo brošuru “Sam-a Svoj-a Gazda-rica”. Radi se o publikaciji koja svojim sadržajem promovira i afirmira poduzetnike i obrtnike u BiH, podstiće ih na međusobno povezivanje, ali i velikim privrednim društvima pruža informacije  o  mogućnostima koje oni nude i mogućnostima saradnje i korištenja njihovih kapaciteta. Publikacija predstavlja zbir pojedinačnih iskustava poduzetnika i obrtnika koji su imali priliku da prenesu vlastito iskustvo i put kojim su išli ka održivom i uspješnom biznisu.

Ova iskustva će poslužiti kao svojevrsni vodič onima koji namjeravaju da se upuste u vlastiti biznis, pokazati šta ih sve može čekati na tom putu i kako to mogu prevazići, odnosno ohrabriti ih u realizaciji vlastitih ideja. Pored iskustava poduzetnika i obrtnika, publikacija sadrži i detaljne i razumljive informacije o tome kako napraviti vlastiti biznis, gdje i kako se registrirati, šta je potrebno, gdje mogu tražiti stručnu pomoć, poticaje, i kredite za pokretanje biznisa.