Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo rezultate nagradne igre “NAŠE BLAGO 2019”

Nakon prebrojanih like i komentara zagarantovano prvo mjesto osvojila je fotografija od Emira Zjaje “Hadžijin mlin” Donji Vakuf, i to sa ukupno 1307 like i 503 komentara. Drugo mjesto osvojila je fotografija Porodično poljoprivredno gazdinstvo “Gavrić” sa 648 like i 341 komentarom i treće mjesto osvojila je fotografija porodice Muratović, “Poljoprivredna proizvodnja V.Srce” Visoko sa 515 like i 316 komentara. Čestitamo našim pobjednicima!

Vaš MKF LIDER i Farmer.ba