MKF Lider i Camelija Osiguranje potpisali ugovor o saradnji

MKF Lider i Camelija Osiguranje potpisali ugovor o saradnji

Sigurnost i kvalitet usluga osnovni su principi poslovanja MKF Lider. U stalnom smo procesu unapređivanja kvalitete svojih usluga i poslovnih procesa u čijem fokusu su naši klijenti i njihove potrebe.

S tim ciljem smo danas potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji sa Camelija Osiguranje d.d. iz Bihaća i partnerskom firmom RD Sistem d.o.o. Sarajevo.

Saradnja se ogleda u pružanju usluga kreditiranja korisnika osiguranja od autoodgovornosti kod Camelija osiguranja d.d. od strane MKF LIDER, tako da će naši klijenti i korisnici usluga Camelija osiguranja d.d. od sada imati garantovano jednostavniju i bržu proceduru odobravanja kredita za ove namjene.