Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području ZE-DO Kantona

Javni poziv objavljen je na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i ostaće otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokolu Kantona najkasnije do 31.07.2019. godine, do 16 sati. Link za preuzimanje javnog poziva: https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/7755-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-finansijskih-sredstava-namijenjenih-subvencioniranju-troskova-organizacije-i-izgradnje-poslovnih-zona-na-podrucju-zenicko-dobojskog-kantona

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području ZDK.

DVA PROGRAMA

Općine/grad, odnosno jedinice lokalne samouprave u ZDK koje realiziraju projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona, mogu se prijaviti na dva programa – Program I – subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije i Program II – opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone, s tim da mogu kandidovati samo jednu poslovnu zonu. Maksimalan iznos poticaja je 160.000 KM, od čega je za projektovanje predviđeno najviše 10.000 KM, a opremanje poslovne zone do 150.000 KM.

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi, a pregled pristiglih prijava izvršit će komisija koju će formirati Ministarstvo za privredu ZDK. Vlada će na prijedlog ovog ministarstva donijeti odluku o odobravanju sredstava, nakon čega će sa svim jedinicama lokalne samouprave potpisati pojedinačne ugovore.

NAJVEĆI IZNOS

Javni poziv objavljen je na internet-stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i ostaje otvoren 15 dana.

Troškove organizacije i izgradnje poslovnih zona Zeničko-dobojski kanton finansira iz prihoda od koncesionih naknada za istraživanje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina, koje se dijele između općina/Grada i Kantona u omjeru 70:30 posto.

Ministarstvo za privredu ZDK je za tu namjenu ove godine planiralo 1,2 miliona KM, što je najveći iznos do sada. Od 2009. do 2017. je u poslovne zone uloženo ukupno 3miliona KM, a samo prošle godine je za sufinansiranje ovih projekata izdvojeno 900.000 KM.

Izvor: http://business-magazine.ba/