PROGRAM EU HORIZONT 2020 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „HRANA I PRIRODNI RESURSI“

Horizon 2020 Framework Programme “Food and natural resources “

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prirodni resursi“. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.   Ciljevi predmetnog poziva su: održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa sa kopna i mora; obezbijediti sigurnost hrane i ishrane; ubrzati prelazak sa linearne ekonomije...

POZIV MEDIJIMA - AMFI: KONFERENCIJA “ULOGA I ZNAČAJ MIKROFINANSIRANJA”

Invitation Letter To The Media AMFI Conference: “The role and importance of micro-financing” in Sarajevo

POZIV MEDIJIMA http://amfi.ba/amfi-konferencija-uloga-i-znacaj-mikrofinansiranja-poziv-medijima/ Poštovani, Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u Sarajevu organizira  konferenciju “Uloga i značaj mikrofinansiranja”. Konferencija će se održati u utorak, 19. novembra/studenog 2019. godine u Sarajevu, u Hotelu Hills,  Butmirska cesta 18, sa početkom u 09:30 sati.   Konferenciju će otvoriti Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara...

Kampanja “Mudro pozajmljujte” počinje danas!

Borrow Wisely Campaign

The sixth annual Borrow Wisely Campaign will take place in October 2019. Borrow Wisely is an annual international campaign promoting global client protection standards through borrowers education. As with previous years, MFC and partner organizations will be delivering key messages about how to borrow money safely,...