Dostignuća

  • Ukupna vrijednost isplaćenih kredita preko 130 miliona KM (više od 46.000 kredita)
  • Ukupna vrijednost isplaćenih kredita za mali biznis i poljoprivredu preko 65 miliona KM (ukupno preko 17.400 kredita)
  • Ukupna vrijednost isplaćenih kredita za vlasnike stanova/kuća preko 39,6 miliona KM (ukupno 11.100 kredita)
  • Ukupan broj aktivnih klijenata na dan 31.12.2017. iznosio je 6.326 sa portfolijem u iznosu od 17,4 miliona KM
  • Ukupna otplatna stopa 98,1%