Dostignuća

  • Ukupna vrijednost isplaćenih kredita preko 112 miliona KM (više od 40.570 kredita)
  • Ukupna vrijednost isplaćenih kredita za mali biznis i poljoprivredu preko 56 miliona KM (ukupno preko 14.970 kredita)
  • Ukupna vrijednost isplaćenih kredita za vlasnike stanova/kuća preko 34 miliona KM (ukupno 9890 kredita)
  • Ukupan broj aktivnih klijenata na dan 31.12.2016. iznosio je 5.865 sa portfolijem u iznosu od 15,4 miliona KM
  • Ukupna otplatna stopa 98,1%