Posebne privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente MKF LIDER

Kako bismo Vas kao i uvijek nastavili pomagati i podupirati i tokom ovog razdoblja nestabilnosti, Mikrokreditna fondacija LIDER je pripremila sveobuhvatni paket mjera podrške za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čija je kreditna sposobnost smanjena ili ugrožena pojavom virusne bolesti “COVID-19”.

U skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BIH i Republike Srpske, posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je Fondacija odobrila fizičkim i pravnim licima radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije na kreditnu i otplatnu sposobnost klijenta MKF LIDER, održivost njegovog poslovanja i poslovanje MKF LIDER, uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom.

Prije samog razmišljanja o jednoj od posebnih mjera za olakšanje u otplati kredita, potrebno je i preporučujemo Vam da se informišete o uslovima i karakteristikama svake od ponuđenih mjera.

Problemu i situaciji svakog klijenta će se pristupiti individualno i sa dužnom pažnjom kako bi zajednički pronašli najbolje rješenje prilagođeno klijentovoj trenutnoj situaciji.

Posebne privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” su:

MORATORIJ KREDITA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratoriji koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija, najduže 6 mjeseci)

KLASIČNI REPROGRAM I REPROGRAM KREDITA UZ GRACE PERIOD (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram, maksimalno 12 mjeseci)

REFINANSIRANJE KREDITA SA ILI BEZ GRACE PERIODA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši refinansiranje)

ODOBRAVANJE DODATNOG IZNOSA izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću

KOMBINACIJA gore navedenih posebnih mjera

MKF Lider - Rješenja za COVID-19

Sve opisane posebne mjere regulisat će se (u zavisnosti od mjere) sklapanjem aneksa na postojeći ugovor o kreditu ili sklapanjem novog ugovora o kreditu.

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu kredita uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKF LIDER, dok privremenim mjerama neće biti obuhvaćeni korisnici kredita koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije.

Klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“su klijenti koji ostali bez posla/stalnih novčanih primanja, koji su na neplaćenom dopustu, klijenti kojima su se značajno smanjila stalna novčana primanja, klijenti kojima su smanjena primanja domaćinstva i u drugim slučajevima kod kojih se ocijeni da su utvrđene negativne promjene u platežnoj sposobnosti uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“.

Savjetnici za klijente su na raspolaganju za sva pitanja, sugestije i potrebne informacije. Pogledajte i uputstva za pristupanje posebnim privremenim mjerama za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente MKF LIDER sa detaljnim pojašnjenjima.