Posebne privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente MKF LIDER

Kako bismo Vas kao i uvijek nastavili pomagati i podupirati i tokom ovog razdoblja nestabilnosti, Mikrokreditna fondacija LIDER je pripremila sveobuhvatni paket mjera podrške za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čija je kreditna sposobnost smanjena ili ugrožena pojavom virusne bolesti “COVID-19”.

U skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BIH i Republike Srpske, posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti:

  • odgode plaćanja obaveza
  • restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je Fondacija odobrila fizičkim i pravnim licima radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije na kreditnu i otplatnu sposobnost klijenta MKF LIDER
  • održivost njegovog poslovanja i poslovanje MKF LIDER
  • uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom.

Prije samog razmišljanja o jednoj od posebnih mjera za olakšanje u otplati kredita, potrebno je i preporučujemo Vam da se informišete o uslovima i karakteristikama svake od ponuđenih mjera.

Problemu i situaciji svakog klijenta će se pristupiti individualno i sa dužnom pažnjom kako bi zajednički pronašli najbolje rješenje prilagođeno klijentovoj trenutnoj situaciji.

Posebne privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” su:

MORATORIJ KREDITA, odnosno zastoj u otplati obaveza koji se može ugovarati najduže do 30.06.2021.godine uz umanjenjenje kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratorij, koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija.

KLASIČNI REPROGRAM I REPROGRAM KREDITA UZ GRACE PERIOD koji može trajati najduže do 31.12.2021.godine.

ODOBRAVANJE DODATNOG IZNOSA izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću u formi kratkoročnih kredita za likvidnost pod povoljnim uslovima.

KOMBINACIJA gore navedenih posebnih mjera

MKF Lider - Rješenja za COVID-19

Sve opisane posebne mjere regulisat će se (u zavisnosti od mjere) sklapanjem aneksa na postojeći ugovor o kreditu ili sklapanjem novog ugovora o kreditu.

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu kredita uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKF LIDER, dok privremenim mjerama neće biti obuhvaćeni korisnici kredita koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije.

Klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“su:

  • klijenti koji ostali bez posla/stalnih novčanih primanja
  • koji su na neplaćenom dopustu
  • klijenti kojima su se značajno smanjila stalna novčana primanja
  • klijenti kojima su smanjena primanja domaćinstva i u drugim slučajevima kod kojih se ocijeni da su utvrđene negativne promjene u platežnoj sposobnosti uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“.

Savjetnici za klijente su na raspolaganju za sva pitanja, sugestije i potrebne informacije.

Pogledajte i uputstva za pristupanje posebnim privremenim mjerama za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente MKF LIDER sa detaljnim pojašnjenjima.