Posebne mjere podrške u otplati kredita za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19

Kako bismo Vas kao i uvijek nastavili pomagati i podupirati I tokom ovog razdoblja nestabilnosti, Mikrokreditna fondacija LIDER je pripremila sveobuhvatni paket mjera podrške za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čija je kreditna sposobnost smanjena ili ugrožena pojavom virusne bolesti COVID-19.

U skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BIH i Republike Srpske, posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje će se odobravati s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 na finansijsku situaciju klijenata.
Prije vašeg samog razmišljanja o jednoj od posebnih mjera za olakšanje u otplati kredita, potrebno je i preporučujemo vam da se informišete o uslovima i karakteristikama svake od ponuđenih mjera.

Problemu i situaciji svakog klijenta će se pristupiti individualno i sa dužnom pažnjom kako bi zajednički pronašli najbolje rješenje prilagođeno klijentovoj trneutnoj situaciji.

Privremene mjere podrške i olakšica koje Vam možemo ponuditi u ovom kriznom periodu punom neizvjesnosti su:

Moratorij

Reprogram kredita sa ili bez grace perioda

Refinansiranje kredita sa ili bez grace perioda

Kombinaciju gore navedenih posebnih mjera

MKF Lider - Rješenja za COVID-19

Sve opisane posebne mjere regulisat će se (u zavisnosti od mjere) sklapanjem aneksa na postojeći ugovor o kreditu ili sklapanjem novog ugovora o kreditu.

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu kredita uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno ili će bit onemogućeno izmirivanje obveza prema MKF LIDER, dok privremenim mjerama neće biti obuhvaćeni korisnici kredita koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije.

Klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“su klijenti koji ostali bez posla/stalnih novčanih primanja, koji su na neplaćenom dopustu, klijenti kojima su se značajno smanjila stalna novčana primanja, klijenti kojima su smanjena primanja domaćinstva i u drugim slučajevima kod kojih se ocijeni da su utvrđene negativne promjene u platežnoj sposobnosti uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“.

Važna napomena: Prije definisanja primjerenog modaliteta, MKF LIDER može odobriti privremeni moratorij do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju utvrđivanja primjerenog modaliteta za korisnika. Privremeni moratorij je namijenjen za klijente za koje se procijeni da ugroženi posljedicama COVID-19, a koji nisu u mogućnosti da zbog tehničkih ili drugih prepreka podnesu zahtjev za olakšicu ili sa kojim ne možemo stupiti u kontakt. U tom slučaju, bez prethodne konsultacije sa klijentom MKF LIDER može odobriti zastoj u plaćanju rata mikrokredita kao privremeni moratorij. Ukoliko u toku trajanja privremenog moratorija, ne stupimo u kontakt i ne dogovorimo neku od posebnih mjera, istekom privremenog moratorija ćemo biti prinuđeni da klijentova kreditna dugovanja smatramo dospjelim i da se sa istim postupa u skladu sa važećim Ugovorom o mikrokreditu.

MKF LIDER tim stoji na raspolaganju svim ugroženim klijentima u iznalaženju najboljeg rješenja za prevazilaženje vanrednih okolnosti izazvanih COVID – 19 pandemijom. Savjetnici za klijente su na raspolaganju za sva pitanja, sugestije i potrebne informacije. Pogledajte i uputstva za pristupanje posebnim mjerama podrške u otplati kredita sa detaljnim pojašnjenjima.