Posebne mjere podrške u otplati kredita za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19

Kako bismo Vas kao i uvijek nastavili pomagati i podupirati i tokom ovog razdoblja nestabilnosti, Mikrokreditna fondacija LIDER je pripremila sveobuhvatni paket mjera podrške za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čija je kreditna sposobnost smanjena ili ugrožena pojavom virusne bolesti COVID-19.

U skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BIH i Republike Srpske, posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje će se odobravati s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 na finansijsku situaciju klijenata.

Prije vašeg samog razmišljanja o jednoj od posebnih mjera za olakšanje u otplati kredita, potrebno je i preporučujemo vam da se informišete o uslovima i karakteristikama svake od ponuđenih mjera.

Problemu i situaciji svakog klijenta će se pristupiti individualno i sa dužnom pažnjom kako bi zajednički pronašli najbolje rješenje prilagođeno klijentovoj trenutnoj situaciji.

Privremene mjere podrške i olakšica koje Vam možemo ponuditi u ovom kriznom periodu punom neizvjesnosti su:

MORATORIJ KREDITA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratoriji koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija)

REPROGRAM KREDITA SA ILI BEZ GRACE PERIODA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram)

REFINANSIRANJE KREDITA SA ILI BEZ GRACE PERIODA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši refinansiranje)

ODOBRAVANJE DODATNOG IZNOSA izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću pod posebnim i povoljnim uslovima

KOMBINACIJA gore navedenih posebnih mjera

MKF Lider - Rješenja za COVID-19

Sve opisane posebne mjere regulisat će se (u zavisnosti od mjere) sklapanjem aneksa na postojeći ugovor o kreditu ili sklapanjem novog ugovora o kreditu.

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu kredita uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno ili će bit onemogućeno izmirivanje obveza prema MKF LIDER, dok privremenim mjerama neće biti obuhvaćeni korisnici kredita koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije.

Klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“su klijenti koji ostali bez posla/stalnih novčanih primanja, koji su na neplaćenom dopustu, klijenti kojima su se značajno smanjila stalna novčana primanja, klijenti kojima su smanjena primanja domaćinstva i u drugim slučajevima kod kojih se ocijeni da su utvrđene negativne promjene u platežnoj sposobnosti uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“.

Važna napomena: Prije definiranja primjerenog modaliteta, MKF LIDER može klijentu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja od dva mjeseca od dana ukidanja proglašenog stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanja primjerenog modaliteta za klijentaMKF LIDER tim stoji na raspolaganju svim ugroženim klijentima u iznalaženju najboljeg rješenja za prevazilaženje vanrednih okolnosti izazvanih COVID – 19 pandemijom. Savjetnici za klijente su na raspolaganju za sva pitanja, sugestije i potrebne informacije. Pogledajte i uputstva za pristupanje posebnim mjerama podrške u otplati kredita sa detaljnim pojašnjenjima. Pogledajte i uputstva za pristupanje posebnim mjerama podrške u otplati kredita sa detaljnim pojašnjenjima.