Ćatić Husejin i Emsad, uzgoj krava i prodaja mlijeka Bugojno

Ćatić Husejin i Emsad, otac i sin, dugogodišnji su LIDER-ovi klijenti. U predivnom selu Podripci, sa nestvarnom prirodnom ljepotom i čistim zrakom, Husejin i Emsad uzgajaju i prodaju krave, bikove i prodaju mlijeko. Odavno već nismo vidjeli da krave svaki dan idu na ispašu po obližnjim livadama, gdje dnevno pređu i po 20 kilometara u potrazi sa sočnom hranom. Kvalitet njihovog mlijeka je na zavidnom nivou, i u većini slučajeva svo mlijeko koje dobiju tog dana, otkupi firma “Poljorad”. Husejin i Emsad posjeduju oko 20 grla. Pored toga posjeduju i dva traktora i pružaju i traktorske usluge. Planovi za budućnost su očuvati kvalitetu mlijeka, postepeno povečavati stočni fond i ostati vjerni tradicionalnom i najzdravijem načinu uzgoja krava, a to je svakodnevno odvođenje krava na ispašu na predivne proplanke, na čistom zraku u prelijepoj prirodi.

Ćatić Husejin i Emsad, Podripci bb, Bugojno, 061 808 619 i 062 356 171