Lider mikrokreditna fondacija

Dobre prakse

SARAJEVU PREDSTAVLJEN DIREKTORIJ DOBRIH PRAKSI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U BIH. U organizaciji Mreže Globalnog sporazuma u BiH (MGS) i Centra za promociju civilnog društva, u četvrtak 15. 11. 2012. godine u prostorijama Lutrije BiH održan je sastanak MGS u BIH i predstavljen “Direktorij dobrih praksi...