PROGRAM EU HORIZONT 2020 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „HRANA I PRIRODNI RESURSI“

PROGRAM EU HORIZONT 2020 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „HRANA I PRIRODNI RESURSI“

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prirodni resursi“. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.   Ciljevi predmetnog poziva su: održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa sa kopna i mora; obezbijediti sigurnost hrane i ishrane; ubrzati prelazak sa linearne ekonomije...

Vanjskotrgovinska komora BiH pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova i ostalih manifestacija u BiH koji će biti održani tokom 2020 godine.

Vanjskotrgovinska komora BiH pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova i ostalih manifestacija u BiH koji će biti održani tokom 2020 godine.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, kao i prethodnih godina, pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u Bosni i Hercegovini koji će biti održani tokom 2020 godine. Kad su s pitanju...

POZIV za prijem u radni odnos – Savjetnik za klijente (m/ž), Živinice/Banovići, Ilijaš - 2 izvršioca

POZIV za prijem u radni odnos – Menadžer sektora za upravljanje rizicima (m/ž), Sarajevo – 1 izvršilac

MKF LIDER karakteriše i dinamično radno okruženje prepuno izazova ali i prilika za usavršavanje i napredovanje u karijeri, te uhodan tim profesionalaca fokusiran na misiju fondacije i potrebe klijenata. Ukoliko ste zainteresovani da budete dio našeg tima i date svoj doprinos ekonomskom razvoju naše zemlje kroz...

POZIV za prijem u radni odnos – Savjetnik za klijente (m/ž), Živinice/Banovići, Ilijaš - 2 izvršioca

POZIV za prijem u radni odnos – Savjetnik za klijente (m/ž), Živinice/Banovići, Ilijaš – 2 izvršioca

MKF LIDER karakteriše i dinamično radno okruženje prepuno izazova ali i prilika za usavršavanje i napredovanje u karijeri, te uhodan tim profesionalaca fokusiran na misiju fondacije i potrebe klijenata. Ukoliko ste zainteresovani da budete dio našeg tima i date svoj doprinos ekonomskom razvoju naše zemlje kroz...