Zlatara "Mirha" Visoko

Zlatara “Mirha” Visoko

Sa velikim zadovoljstvom reklamiramo našu klijenticu Tipura Mirha  iz Visokog, vlasnica zlatare "Mirha". Tipura Mirha pored prodaje vrši i usluge popravke nakita. Vl. Tipura Mirha, Zanatski centar Sebilj 12, Visoko 061/971-171...

Prevoznički obrt "Hodžić" Zenica

Prevoznički obrt “Hodžić” Zenica

Sa velikim zadovoljstvom reklamiramo našeg klijenta Hođić Adisa iz Zenice, vlasnika prevozničkog obrta "Hodžić". Hođić Adis nudi usluge prevoza robe i proizvoda. Vl. Hođić Adis, Sarajevska 173 b, Zenica 061/791-500...