PROGRAM EU HORIZONT 2020 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „HRANA I PRIRODNI RESURSI“

PROGRAM EU HORIZONT 2020 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „HRANA I PRIRODNI RESURSI“

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prirodni resursi“. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.   Ciljevi predmetnog poziva su: održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa sa kopna i mora; obezbijediti sigurnost hrane i ishrane; ubrzati prelazak sa linearne ekonomije...

Vanjskotrgovinska komora BiH pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova i ostalih manifestacija u BiH koji će biti održani tokom 2020 godine.

Vanjskotrgovinska komora BiH pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova i ostalih manifestacija u BiH koji će biti održani tokom 2020 godine.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, kao i prethodnih godina, pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u Bosni i Hercegovini koji će biti održani tokom 2020 godine. Kad su s pitanju...