USAID/Sweden FARMA II - NOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU

USAID/Sweden FARMA II – NOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU

USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede. USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve...

Šta se radi, a šta sadi u februaru?

Šta se radi, a šta sadi u februaru?

Krajem ovog mjeseca počinje sjetva jarih usjeva kao što su jara pšenica, zob, raž i ječam, naravno ako su povoljne temperaturne prilike i stanje vlage u tlu. Ne zaboravite ispustiti vodu s livada u kanal, jarak ili neki drugi vodotok. Februar je mjesec kada se polako, ali sigurno...

Kako pravilno orezati jabuku

Kako pravilno orezati jabuku

Pravilan izgled stabla jabuke u intenzivnom uzgoju treba nalikovati na stablo smreke, dakle konusno. Ogranci, koji nose rodno drvo, moraju biti jači, deblji i duži u donjim etažama, a sve kraći i tanji u gornjim etažama.  Obilaskom nekih od plantažnih voćnjaka u Međimurju, uočeno je kako...

Kalendar sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u BiH za 2019. godinu

Kalendar sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u BiH za 2019. godinu

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavila Kalendar sajmova u BiH za 2019. godinu Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, kao i prethodnih godina, pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u Bosni...

Borba s puževima u organskoj proizvodnji povrća

Borba s puževima u organskoj proizvodnji povrća

Puževi mogu nanijeti velike štete u proizvodnji povrća, kada su vremenske prilike pogodne za njihovu najezdu. Najštetniji su puževi golaći. Javljaju se pretežno na skrovitim, mračnim i vlažnim mjestima i tu provode dan. Aktivni su početkom večeri i noću. Njihova pojava se najprije uočava po...