Poziv na edukaciju iz oblasti plasteničke proizvodnje Zenica

Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače koji se bave plasteničkom proizvodnjom da će se edukacija iz oblasti plasteničke proizvodnje održati u velikoj sali Grada Zenica, dana 17. aprila 2019. godine s početkom u 11,00 sati. Edukacija se organizuje u saradnji sa Federalnim zavodom...

USAID/Sweden FARMA II – NOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU

USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede. USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve...

Šta se radi, a šta sadi u februaru?

Krajem ovog mjeseca počinje sjetva jarih usjeva kao što su jara pšenica, zob, raž i ječam, naravno ako su povoljne temperaturne prilike i stanje vlage u tlu. Ne zaboravite ispustiti vodu s livada u kanal, jarak ili neki drugi vodotok. Februar je mjesec kada se polako, ali sigurno...

Kako pravilno orezati jabuku

Pravilan izgled stabla jabuke u intenzivnom uzgoju treba nalikovati na stablo smreke, dakle konusno. Ogranci, koji nose rodno drvo, moraju biti jači, deblji i duži u donjim etažama, a sve kraći i tanji u gornjim etažama.  Obilaskom nekih od plantažnih voćnjaka u Međimurju, uočeno je kako...