MKF “LIDER” se pridružio Evropskoj mikrofinansijskoj mreži – European Microfinance Network (EMN) sa sjedištem u Briselu (www.european-microfinance.org). EMN je zvanično registrovan u Parizu 23.05.2003 kao nevladina organizacija. Od decembra 2012. svoje aktivnosti iz Francuske premješta…
MKF LIDER karakteriše i dinamično radno okruženje prepuno izazova ali i prilika za usavršavanje i napredovanje u karijeri, te uhodan tim profesionalaca fokusiran na misiju fondacije i potrebe klijenata. Ukoliko ste zainteresovani da budete dio…
Copyright © 2017 | MKF Lider